Utmaningarna för tillverkningsindustrin blir alltmer kännbara. Globalisering, snabb teknisk utveckling och globala värdekedjor gör att konkurrensen ökar och att allt fler får svårt att försvara sin marknadsposition. Tillverkningsprocesserna har i många fall redan automatiserats och nu är det dags att blicka framåt mot att automatisera även de administrativa processerna.

Svensk exportindustri är världsledande, men globalisering och digitalisering gör att konkurrenterna snabbt tar mark. Vi måste därför hitta nya sätt att effektivisera våra verksamheter för att bibehålla vår konkurrenskraft”, säger Johan Elsner, Practice Lead Analytics & Automation på CGI.

Svensk exportindustri är världsledande, men globalisering och digitalisering gör att konkurrenterna snabbt tar mark. Vi måste därför hitta nya sätt att effektivisera våra verksamheter för att bibehålla vår konkurrenskraft”, säger Johan Elsner, Practice Lead Analytics & Automation på CGI.

Robotic Process Automation (RPA) är en digital arbetskraft i form av en mjukvarurobot som innebär att rutinartade processer kan automatiseras. Till skillnad från traditionell automatisering handlar det inte om att implementera ny programvara, utan om att använda befintlig mjukvara på ett effektivare sätt. RPA-lösningen är en digital medarbetare som replikerar de vardagliga arbetsuppgifterna, via samma gränssnitt och licenser som de vanliga anställda använder. Därmed krävs inte heller några komplicerade systemintegrationer. Det gör att verksamheten snabbt uppnår resultat i form lägre kostnader men med ökad produktivitet och kvalitet.

”Resultatet blir oftast högre kvalitet och snabbare ROI, som på sikt även påverkar resultatet på sista raden. ”Att ”anställa” en digital medarbetare kan faktiskt ge positiva resultat på bara några veckor”, berättar Johan Elsner.

RPA får bort rutinarbetet

Den digitala medarbetaren hanterar utan sura miner repetitiva administrativa rutinuppgifter effektivt och felfritt dygnet runt. På så sätt kan kapaciteten i verksamhet öka och kostnaderna sänkas. Personal kan dessutom frigöra tid och kan ägna sig åt mer kvalificerat och värdeskapande arbete, som strategisk planering, innovation och förbättring av kundupplevelse och kundnöjdhet.

”Resultatet blir oftast högre kvalitet och snabbare ROI, som på sikt även påverkar resultatet på sista raden. ”Att ”anställa” en digital medarbetare kan faktiskt ge positiva resultat på bara några veckor”, berättar Johan Elsner.

Studier visar att närmare hälften av alla yrken har arbetsuppgifter som skulle kunna automatiseras. Inom ekonomi, IT och HR finns flera områden med mycket rutinarbete, som lämpar sig väl för automatisering, men även inköps- och planeringsprocesser, masterdata och operativ rapportering är alla områden där RPA kan ge goda resultat.

”Tillverkningsindustrins utmaningar finns i vårt DNA och vi har ett flertal framgångsrika samarbeten kring RPA där vi har fått ta ansvar för hela processen och sett till att allt fungerar.  För många kan det vara skönt att ha en långsiktig partner när relationen väl är etablerad”, säger Johan Elsner. 

Vad kan en digital medarbetare göra för din verksamhet?

Funderar du på vad digitala medarbetare kan tillföra din verksamhet? Vi på CGI inleder gärna med en inspirationsföreläsning där vi visar på vilket sätt digitala medarbetare kan skapa värde och kapa kostnader. Vi identifierar sedan områden som lämpar sig för automatisering för just din verksamhet. Efter det sätter vi upp ett pilotprojekt för att du ska kunna utvärdera vad RPA kan ge er, innan ni väljer att tillämpa tekniken. Vi finns sedan kvar som stöd så länge ni behöver oss. Allt för att er verksamhet ska bli så konkurrenskraftig som möjligt.

Vill du lära dig mer om RPA, inspireras av digitala medarbetare eller höra om vilka resultat andra uppnått med automatisering? Kontakta mig gärna.