Robert Almqvist

Robert Almqvist

Director External Communications

IoT skapar ett mervärde med innovationer och en förbättrad upplevelse för kunden. Tack vare detta märker företag redan nu en ökad försäljning av produkter och tjänster.

Men det räcker inte att bara koppla upp enheter mot internet och samla data. Affärsvärdet av IoT kommer från att veta hur, när och var data ska användas på sätt som skapar mervärde.

IoT kombinerat med kraftfull dataanalys skapar möjligheter att öka omsättningen via nya tjänster som erbjuder ett mervärde.

Traditionellt samlas data in och sedan används historiken för att skapa förutsägelser om framtiden. På samma sätt som en bolagsstyrelse granskar siffror från föregående kvartal, är det med IoT och dataanalys möjligt att göra affärsverksamheten förutsägbar. Vi kan sluta se tillbaka på det förflutna för att göra förutsägelser och titta direkt på de kommande månaderna genom att använda information i realtid.

Det är exempelvis möjligt att med hjälp av avancerad analys förutsäga när en viss maskin behöver underhållas. I lösningar för förutsägbart underhåll ger sensorerna oss information i realtid. Tillsammans med historisk data kan detta användas för att förutsäga fel som uppkommer i framtiden. Dessutom är det med IoT eller Industrial Internet möjligt att kombinera data från flera externa datakällor (såsom väderdata) vilket hjälper oss att förstå och få en helhetsbild.

Affärsvärdet hos IoT är ofta lätt att förstå, särskilt i dessa lösningar för förutsägbart underhåll – färre oväntade driftstopp i produktionslinjen, högre utnyttjande av utrustningen, förbättrad säkerhet och optimerad logistik för reservdelar, för att nämna några.

IoT:s affärsvärde kan även utnyttjas i många andra typer av lösningar. Exempelvis har vi på CGI utvecklat videoanalys för e-handel (B2C) för att skapa en utomordentlig kundupplevelse och öka försäljningen genom riktad marknadsföring. Vi har installerat utrustning som använder videokameror för att upptäcka kunders egenskaper, såsom ålder, kön och kundens sinnesstämning. Baserat på analysen bestämmer mjukvaran vilken annons som ska visas för varje kund.

Med hjälp av videoanalys kan vi också hitta beteendemönster hos olika kundgrupper.

Dessa insikter kan användas för att öka försäljningen, hjälpa kunder att snabbare hitta det de letar efter och att testa attraktionskraften för olika produkter, tjänster och marknadsföringsbudskap.

Ännu ett bra exempel är SnapSkan – en tjänst som känner av däckens mönsterdjup när en kund kör in på en parkering. Mönsterdjupet skannas automatiskt vid infarten och kopplas samman med bilens registreringsnummer (endast när kunden ber om detta), så att det är redo att visas när kunden begär detta via ett textmeddelande. Detta skapar inte bara ett mervärde för affärsverksamheten, utan ökar även trafiksäkerheten och körupplevelsen.

Redan nu finns det oräkneliga möjligheter att använda IoT, men vi tror att det fortfarande finns mycket att upptäcka. Därför måste vi vara modiga och testa och skapa prototyper för olika möjligheter, och använda en stegvis process för att utveckla lösningar – skapa lösningar snabbt och utöka användningsområdena för IoT och dataanalys.

About this author

Robert Almqvist

Robert Almqvist

Director External Communications

Robert Almqvist driver CGI:s externkommunikation, inklusive mediekontakter. Han har arbetat i och med IT-branschen sedan 1987, först med utveckling och utbildning, sedan som redaktör på Computer Sweden och som kommunikationskonsult för kunder inom IT- och telekom. Robert har även skrivit böcker ...