Suodata:

Kunta- ja kaupunkiympäristön uusi palvelualusta

Yhteinen alusta, integroitu asiointi kuntalaisille, työvaiheiden automatisointi, mobiilikäyttö sekä liittymät ulkoisiin tietovarantoihin näyttelevät tärkeää osaa tulevaisuuden ratkaisuissamme. Paikkatiedon rooli isojen tietomassojen yhdistäjänä korostuu entisestään. Factan ja KuntaNetin sovellukset päivitetään vaiheittain tälle uudistettulle palvelualustalle.

Kuntamalli ja Hyvinvointimalli

Kuntamallissa kuntatiedon tuottaminen on kehittämisen keskiössä niin kunta- kuin maakuntatasollakin. Konsernitasoinen suunnittelu ja seuranta korostuu raportoinnissa entisestään. Kuukausitasoinen, ennustava budjetointi on varsinkin tulevien maakuntien elinehto.

Mobiili itseilmoittautuminen

Mobiili itseilmoittautuminen on CGI:n ratkaisu vastaanottojen ilmoittautumisjonojen purkamiseen ja työnkulkujen tehostamiseen.

Navici® - Paikkatietojärjestelmä pilvipalveluna

Navici® tuo paikkatiedon osaksi liiketoimintaasi. Se on tuotteistettu pilvialusta, jonka rajapintojen kautta voidaan kustannustehokkaasti, luotettavasti ja turvallisesti jakaa esimerkiksi taustakarttoja ja rikastettua paikkadataa päätöksenteon tueksi.

Nomentia – Pilvipohjainen ratkaisu maksuliikenteeseen

Pilvipohjainen Nomentia on suunnannäyttäjä maksuliikenteen tulevaisuuden ratkaisuna. Tarjoamme Nomentia maksuliikennettä jälleenmyyntituotteena Nomentian jaetusta käyttöympäristöstä.

OMNI360 Kertomus

OMNI360 Kertomus antaa reaaliaikaisen kokonaisnäkymän asiakkaan tilanteeseen perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa.

OMNI360 Puheentunnistus

Nykyaikaisella puheentunnistuksella voidaan tuottaa tekstiä nopeasti ja helposti. Puheentunnistus mahdollistaa organisaatioille tehokkaamman työnkulun, säästöjä ajassa ja rahassa sekä paremman työntekijä- ja asiakaskokemuksen. Palvelusta löytyvät sanastot niin erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon kuin sosiaalitoimelle, ja se pysyy ajan tasalla myös uusien sanastojen muodostuessa haastavaan Suomen kieleen.

OMNI360 Raha

OMNI360 Laskutus tekee aluetasoisten organisaatioiden laskutusaineiston käsittelystä keskitettyä ja sujuvaa. Ratkaisu ottaa vastaan lähteestä riippumatta kaikki terveyden- ja sosiaalihuollon aineistot, tuottaen niiden perusteella ajantasaista laskutus- ja maksatusdataa.

OMNI360 Sosiaalipalvelut

OMNI360 Sosiaalipalvelut on syntynyt vuosikymmenien toimialaosaamisella, tehden sosiaalityön ammattilaisten uudistuvista kirjaamisvelvoitteista rutiinia. Palveluprosessi on räätälöivissä kunkin organisaation omien käytäntöjen mukaisesti. Tämä tukee ammattilaisten päivittäistä työtä parhaalla mahdollisella tavalla, alkaen asian vireilletulokäsittelystä palvelutarpeen arviointiin, suunnitteluun, päätöksen tekoon, seurantaan ja aina tulosten arviointiin.

OMNI360 Tiedonjakopilvi

XDS-tiedonjakopilvi on nykyaikainen ratkaisu potilastiedon jakamiseen ja hallintaan. Data ja sovellukset on erotettu toisistaan siten, että yhteiskäytössä olevaa dataa voidaan hyödyntää eri sovelluksilla.

OMNI360 Vastaanoton työpöytä

Vastaanoton Työpöytä tarjoaa modernin näkymän vastaanottotyötä tekevän ammattilaisen työpäivään ja potilastietoihin.

OMNI360 Yrityskertomus

OMNI360 Yrityskertomus on SoftMedic-potilastietojärjestelmään liitettävä Organisaatio.web –lisäosa. Palvelu on web-käyttöliittymä, jossa on yhdenmukainen työpaikkaselvityslomake.

Pääkäyttäjän tehostettu tukipalvelu

Tehostettu tukipalvelu tukee aloittavaa tai kokenutta Pegasos-/ProConsona-järjestelmän pääkäyttäjää isoissa ohjelmiston muutostilanteissa.