Suodata:

Jätehuollon toiminnanohjaus

CGI:n uusi jätehuollon ja logistiikan järjestelmä tehostaa työtä ja sujuvoittaa organisaation viestintää. Ratkaisu on joustava ja tiedot ovat saatavilla reaaliajassa.

Kansalaisen asiointipalvelut

Kansalaisen asiointipalvelut on ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon parempaan arkeen. Sen ansiosta paperisota, raskaat käsittelyprosessit sekä ajanvarausten sopiminen puhelimessa ovat historiaa.

Kotihoitokortti

Uudella Kotihoitokortti-sovelluksella kotihoidon työntekijät voivat tunnistautua asiakkailleen oman organisaation digitaalisella henkilökortilla. Ratkaisu tuo turvaa vanhuksille, sillä kun kaikilta hoitajilta löytyy Kotihoitokortti, vanhus voi luotettavasti tunnistaa, että työntekijä todella työskentelee palveluntarjoajalla.

Kunta- ja kaupunkiympäristön uusi palvelualusta

Yhteinen alusta, integroitu asiointi kuntalaisille, työvaiheiden automatisointi, mobiilikäyttö sekä liittymät ulkoisiin tietovarantoihin näyttelevät tärkeää osaa tulevaisuuden ratkaisuissamme. Paikkatiedon rooli isojen tietomassojen yhdistäjänä korostuu entisestään. Factan ja KuntaNetin sovellukset päivitetään vaiheittain tälle uudistettulle palvelualustalle.

Kuntamalli ja Hyvinvointimalli

Kuntamallissa kuntatiedon tuottaminen on kehittämisen keskiössä niin kunta- kuin maakuntatasollakin. Konsernitasoinen suunnittelu ja seuranta korostuu raportoinnissa entisestään. Kuukausitasoinen, ennustava budjetointi on varsinkin tulevien maakuntien elinehto.

Mobiili itseilmoittautuminen

Mobiili itseilmoittautuminen on CGI:n ratkaisu vastaanottojen ilmoittautumisjonojen purkamiseen ja työnkulkujen tehostamiseen.

Navici® - Paikkatietojärjestelmä pilvipalveluna

Navici® tuo paikkatiedon osaksi liiketoimintaasi. Se on tuotteistettu pilvialusta, jonka rajapintojen kautta voidaan kustannustehokkaasti, luotettavasti ja turvallisesti jakaa esimerkiksi taustakarttoja ja rikastettua paikkadataa päätöksenteon tueksi.

Nomentia – Pilvipohjainen ratkaisu maksuliikenteeseen

Pilvipohjainen Nomentia on suunnannäyttäjä maksuliikenteen tulevaisuuden ratkaisuna. Tarjoamme Nomentia maksuliikennettä jälleenmyyntituotteena Nomentian jaetusta käyttöympäristöstä.

OMNI360 Kertomus

OMNI360 Kertomus antaa reaaliaikaisen kokonaisnäkymän asiakkaan tilanteeseen perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa.

OMNI360 Puheentunnistus

Nykyaikaisella puheentunnistuksella voidaan tuottaa tekstiä nopeasti ja helposti. Puheentunnistus mahdollistaa organisaatioille tehokkaamman työnkulun, säästöjä ajassa ja rahassa sekä paremman työntekijä- ja asiakaskokemuksen. Palvelusta löytyvät sanastot niin erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon kuin sosiaalitoimelle, ja se pysyy ajan tasalla myös uusien sanastojen muodostuessa haastavaan Suomen kieleen.

OMNI360 Raha

OMNI360 Laskutus tekee aluetasoisten organisaatioiden laskutusaineiston käsittelystä keskitettyä ja sujuvaa. Ratkaisu ottaa vastaan lähteestä riippumatta kaikki terveyden- ja sosiaalihuollon aineistot, tuottaen niiden perusteella ajantasaista laskutus- ja maksatusdataa.