Suodata:

IT4Cargo - ERP kuljetusten hallintaan

IT4Cargo on toiminnanohjausjärjestelmä kuljetusten suunnitteluun. Se yhdistää liiketoiminnan ja logistiikan prosessit sekä tulliasioinnin yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Jätehuollon ja logistiikan toiminnanohjaus

CGI:n uusi jätehuollon ja logistiikan järjestelmä tehostaa työtä ja sujuvoittaa organisaation viestintää. Ratkaisu on joustava ja tiedot ovat saatavilla reaaliajassa.

Jätehuollon toiminnanohjaus

Facta Jätehuolto on pilvipalvelu erityisesti seudullisen jätehuoltoviranomaisen työprosessien tukemiseen. Se soveltuu mainiosti myös yksittäisen kunnan tai kaupungin jätehuollon käyttöön.

Kansalaisen asiointipalvelut

Kansalaisen asiointipalvelut on ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon parempaan arkeen. Sen ansiosta paperisota, raskaat käsittelyprosessit sekä ajanvarausten sopiminen puhelimessa ovat historiaa.

Kotihoitokortti

Uudella Kotihoitokortti-sovelluksella kotihoidon työntekijät voivat tunnistautua asiakkailleen oman organisaation digitaalisella henkilökortilla. Ratkaisu tuo turvaa vanhuksille, sillä kun kaikilta hoitajilta löytyy Kotihoitokortti, vanhus voi luotettavasti tunnistaa, että työntekijä todella työskentelee palveluntarjoajalla.

Kunta- ja kaupunkiympäristön uusi palvelualusta

Yhteinen alusta, integroitu asiointi kuntalaisille, työvaiheiden automatisointi, mobiilikäyttö sekä liittymät ulkoisiin tietovarantoihin näyttelevät tärkeää osaa tulevaisuuden ratkaisuissamme. Paikkatiedon rooli isojen tietomassojen yhdistäjänä korostuu entisestään. Factan ja KuntaNetin sovellukset päivitetään vaiheittain tälle uudistettulle palvelualustalle.

Kuntamalli ja Hyvinvointimalli

Toimiva talous ja tiedon hyödyntäminen ovat elinvoimaisen kunnan ja hyvinvointialueen peruskiviä. Kuntamallissa kuntatiedon tuottaminen on kehittämisen keskiössä. Tuotteistettu malli vastaa suoraan kuntatietohankkeen tavoitteisiin tuottamalla talouden ja toiminnan johtamiseen tarvittavaa dataa helposti saataville.

Merlot ACT

CGI:n kehittämä kaksisuuntainen Merlot ACT -järjestelmä, joka tehostaa hälytystilanteissa avun toimittamista. Ratkaisu helpottaa pelastuslaitoksen tilannekeskuksen kykyä seurata hälytystehtäviin osallistuvien sopimuspalokuntalaisten määrää reaaliaikaisesti.

Mobiili itseilmoittautuminen

Mobiili itseilmoittautuminen on CGI:n ratkaisu vastaanottojen ilmoittautumisjonojen purkamiseen ja työnkulkujen tehostamiseen.

Navici® - Paikkatietojärjestelmä pilvipalveluna

Navici® tuo paikkatiedon osaksi liiketoimintaasi. Se on tuotteistettu pilvialusta, jonka rajapintojen kautta voidaan kustannustehokkaasti, luotettavasti ja turvallisesti jakaa esimerkiksi taustakarttoja ja rikastettua paikkadataa päätöksenteon tueksi.

Nomentia – Pilvipohjainen ratkaisu maksuliikenteeseen

Pilvipohjainen Nomentia on suunnannäyttäjä maksuliikenteen tulevaisuuden ratkaisuna. Tarjoamme Nomentia maksuliikennettä jälleenmyyntituotteena Nomentian jaetusta käyttöympäristöstä.