Suodata:

OMNI360 Raha

OMNI360 Laskutus tekee aluetasoisten organisaatioiden laskutusaineiston käsittelystä keskitettyä ja sujuvaa. Ratkaisu ottaa vastaan lähteestä riippumatta kaikki terveyden- ja sosiaalihuollon aineistot, tuottaen niiden perusteella ajantasaista laskutus- ja maksatusdataa.

OMNI360 Sosiaalipalvelut

OMNI360 Sosiaalipalvelut on syntynyt vuosikymmenien toimialaosaamisella, tehden sosiaalityön ammattilaisten uudistuvista kirjaamisvelvoitteista rutiinia. Palveluprosessi on räätälöivissä kunkin organisaation omien käytäntöjen mukaisesti. Tämä tukee ammattilaisten päivittäistä työtä parhaalla mahdollisella tavalla, alkaen asian vireilletulokäsittelystä palvelutarpeen arviointiin, suunnitteluun, päätöksen tekoon, seurantaan ja aina tulosten arviointiin.

OMNI360 Tiedonjakopilvi

OMNI360 Tiedonjakopilvi on moderni ratkaisu potilastiedon jakamiseen ja hallintaan. Tiedonjakopilvi mahdollistaa hoitotiedon yhteiskäytön organisaatioiden rajojen yli, mikä helpottaa niin ammattilaisten kuin asiakkaiden arkea.

OMNI360 Vastaanoton työpöytä

Vastaanoton Työpöytä tarjoaa modernin näkymän vastaanottotyötä tekevän ammattilaisen työpäivään ja potilastietoihin.

Pääkäyttäjän tehostettu tukipalvelu

Tehostettu tukipalvelu tukee aloittavaa tai kokenutta Pegasos-/ProConsona-järjestelmän pääkäyttäjää isoissa ohjelmiston muutostilanteissa.

Palkat Mukana

Palkat Mukana -ratkaisulla palkansaaja voi selailla palkkalaskelmiaan mobiilisovelluksessa. Palkkatietojen tarkistus on nopeaa missä ja milloin tahansa. Ratkaisu täydentää Verkkopalkkapalvelua.

Payments360

CGI Payments360™ on integroitu portfolio, joka koostuu ratkaisuista ja palveluista, jotka CGI on kehittänyt tukemaan maksun elinkaaren aikana tapahtuvaa muutosta

Powered-toiminnanohjausjärjestelmä

Powered on vaativaan toiminnanohjaukseen suunniteltu ohjelmistoratkaisu teollisille yrityksille.

Pro Economica

Pro Economica tukee sähköisiä talousprosesseja ja niihin liittyvää ohjausta. Se sisältää johtamisen ja operatiivisen taloudenohjauksen analysointi- ja raportointijärjestelmän sekä digitaalisen arkistoinnin ja ostolaskujen paperittoman käsittelyn.

Profio360 -toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)

Projektiohjautuvaan liiketoimintaan suunniteltu ratkaisumme sisältää kaiken, mitä toiminnan ohjaaminen vaatii. Ratkaisu hyödyntää toimialojen parhaita käytäntöjä, tehostaa liiketoiminnan prosesseja ja lisää tiedon sekä toiminnan läpinäkyvyyttä. Profio360 tarjoaa innovatiiviset, visuaaliset työkalut liiketoimintaprosessien ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Raindance - talouden- ja toiminnanohjaus

Raindance tukee hallinnon prosesseja - budjetoinnista, suunnittelusta, työajanhallinnasta, tilausten ja laskujen hyväksymisestä aina analysoimiseen ja tulosten seurantaan. Se tarjoaa faktat ja antaa organisaatiolle kattavan ja riittävän kokonaiskuvan oikeiden päätösten tekemiseksi suunnittelussa, ohjauksessa ja seurannassa.

Rakennusvalvonnan toiminnanohjaus

Rakennusvalvonnan ratkaisumme tukee rakennusvalvonnan operatiivista toimintaa päätöksenteossa, laskutuksessa, seurannassa ja tilastoinnissa. Ratkaisu helpottaa rakennusvalvonta-asioiden ja erilaisten lupien ja ilmoitusten, kuten rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien käsittelyprosesseja.

Sähköinen asiointipalvelu

Kansallinen eAsiointi, ajanvaraus- ja palvelunhallintaratkaisu

SiiriNet-tiedonsiirtopalvelu

SiiriNet-tiedonsiirtopalvelu on asiakkaalle näkymätön järjestelmä, jolla voidaan automatisoida eri liiketoimintaprosessien tiedonsiirtoa.

Tietovirtapalvelut - CGI DataFlow Service

CGI:n Tietovirtapalvelun avulla hyödynnät kallisarvoisen datasi liiketoimintasi parhaaksi sekä selviydyt voittajana kovimmissakin digimyrskyissä. Kun CGI:llä on kokonaisvastuu kriittisten tietojesi hallinnasta, pääset keskittymään liiketoimintasi kehittämiseen, ja aikaa jää muuhunkin kuin kriisitilanteista selviämiseen.

Titania

Kokonaisvaltaisen työvoimanhallinnan avulla varmistamme, että jokainen muuttuva tekijä otetaan huomioon. Monimutkainen palapeli tarvitsee tuekseen työkaluja, joiden avulla yhteensopivat palaset loksahtavat paikalleen.

Trade360

Trade360 on pankeille suunniteltu kokonaisvaltainen palvelu kansainvälisen kaupan rahoitukseen, maksuliikenteeseen ja riskienhallintaan.

TWIN - Lainasalkun hallinta

TWIN tukee rahoituksen päätöksentekoa tuottamalla luotettavasti korkoennuste-, suojausaste- ja muita tunnuslukuraportteja. Näiden tietojen perusteella tehtyjen lainojen ja korkojohdannaisten rekisteröinti ja ylläpito on helppoa TWINissä.