Suodata:

OMNI360 Tiedonjakopilvi

OMNI360 Tiedonjakopilvi on moderni ratkaisu potilastiedon jakamiseen ja hallintaan. Tiedonjakopilvi mahdollistaa hoitotiedon yhteiskäytön organisaatioiden rajojen yli, mikä helpottaa niin ammattilaisten kuin asiakkaiden arkea.

OMNI360 Vastaanoton työpöytä

Vastaanoton Työpöytä tarjoaa modernin näkymän vastaanottotyötä tekevän ammattilaisen työpäivään ja potilastietoihin.

OMNI360 Yrityskertomus

OMNI360 Yrityskertomus on SoftMedic-potilastietojärjestelmään liitettävä Organisaatio.web –lisäosa. Palvelu on web-käyttöliittymä, jossa on yhdenmukainen työpaikkaselvityslomake.

Pääkäyttäjän tehostettu tukipalvelu

Tehostettu tukipalvelu tukee aloittavaa tai kokenutta Pegasos-/ProConsona-järjestelmän pääkäyttäjää isoissa ohjelmiston muutostilanteissa.

Palkat Mukana

Palkat Mukana -ratkaisulla palkansaaja voi selailla palkkalaskelmiaan mobiilisovelluksessa. Palkkatietojen tarkistus on nopeaa missä ja milloin tahansa. Ratkaisu täydentää Verkkopalkkapalvelua.

Payments360

CGI Payments360™ on integroitu portfolio, joka koostuu ratkaisuista ja palveluista, jotka CGI on kehittänyt tukemaan maksun elinkaaren aikana tapahtuvaa muutosta

Powered-toiminnanohjausjärjestelmä

Powered on vaativaan toiminnanohjaukseen suunniteltu ohjelmistoratkaisu teollisille yrityksille.

Pro Economica

Pro Economica tukee sähköisiä talousprosesseja ja niihin liittyvää ohjausta. Se sisältää johtamisen ja operatiivisen taloudenohjauksen analysointi- ja raportointijärjestelmän sekä digitaalisen arkistoinnin ja ostolaskujen paperittoman käsittelyn.

Profio360 -toiminnanohjausjärjestelmä

Projektiohjautuvaan liiketoimintaan suunniteltu ratkaisumme sisältää kaiken, mitä toiminnan ohjaaminen vaatii. Ratkaisu hyödyntää toimialojen parhaita käytäntöjä, tehostaa liiketoiminnan prosesseja ja lisää tiedon sekä toiminnan läpinäkyvyyttä. Profio360 tarjoaa innovatiiviset, visuaaliset työkalut liiketoimintaprosessien ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Raindance - talouden- ja toiminnanohjaus

Raindance tukee hallinnon prosesseja - budjetoinnista, suunnittelusta, työajanhallinnasta, tilausten ja laskujen hyväksymisestä aina analysoimiseen ja tulosten seurantaan. Se tarjoaa faktat ja antaa organisaatiolle kattavan ja riittävän kokonaiskuvan oikeiden päätösten tekemiseksi suunnittelussa, ohjauksessa ja seurannassa.

Rakennusvalvonnan toiminnanohjaus

Rakennusvalvonnan ratkaisumme tukee rakennusvalvonnan operatiivista toimintaa päätöksenteossa, laskutuksessa, seurannassa ja tilastoinnissa. Ratkaisu helpottaa rakennusvalvonta-asioiden ja erilaisten lupien ja ilmoitusten, kuten rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien käsittelyprosesseja.

Rondo – Sähköinen arkistointi

Rondo Sähköinen arkistointi helpottaa asiakirjojen arkistointia, arkistoitujen asiakirjojen hyödyntämistä sekä arkiston elinkaaren hallintaa. Arkistoituja asiakirjoja voidaan etsiä ajasta ja paikasta riippumatta millä tahansa asiakirjan metatiedolla tai niiden yhdistelmällä.

Rondo Mukana – dokumenttien asiatarkistus ja hyväksyntä mobiilisti

Rondo Mukana kulkee mobiilissa mukana missä vain ja milloin vain. Se mahdollistaa dokumenttien asiatarkastuksen ja hyväksymisen ajasta ja paikasta riippumatta. Myös dokumenttien haku ja katselu arkistosta onnistuu näppärästi.

Sähköinen asiointipalvelu

Kansallinen eAsiointi, ajanvaraus- ja palvelunhallintaratkaisu

SiiriNet-tiedonsiirtopalvelu

SiiriNet-tiedonsiirtopalvelu on asiakkaalle näkymätön järjestelmä, jolla voidaan automatisoida eri liiketoimintaprosessien tiedonsiirtoa.

SoftMedic-potilastietojärjestelmä

SoftMedic –potilastietojärjestelmä on lääkäriasemien ja työterveyshuollon ammattilaisten toiminnanohjausratkaisu vastaanottotoimintaan, ajanvaraukseen, potilastyöhön ja asiakaslaskutukseen. Ratkaisumme on kehitetty yhdessä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa tukemaan suunnitelmallisen ja tavoitteellisen työterveyshuollon toteutumista.

Sonet Premium - suomalainen toiminnanohjausjärjestelmä yrityksille ja yhdistyksille

Sonet on Suomessa laajasti käytössä oleva tietojärjestelmä (ERP), joka soveltuu hyvin yritysten ja yhteisöjen talouden-, henkilöstön- ja toiminnanohjaukseen.

Tietovirtapalvelut - CGI DataFlow Service

CGI:n Tietovirtapalvelun avulla hyödynnät kallisarvoisen datasi liiketoimintasi parhaaksi sekä selviydyt voittajana kovimmissakin digimyrskyissä. Kun CGI:llä on kokonaisvastuu kriittisten tietojesi hallinnasta, pääset keskittymään liiketoimintasi kehittämiseen, ja aikaa jää muuhunkin kuin kriisitilanteista selviämiseen.