Tehokasta asiakkuuden hallintaa Kolibri-järjestelmällä

Kolibri on laajasti käytössä oleva energia- ja vesitoimialan järjestelmäratkaisu, jota kehitämme voimakkaasti ja systemaattisesti vastaamaan asiakkaidemme toiminnallisia tarpeita. Kolibri-järjestelmä sisältää valmiin modulaarisen ja tuotteistetun kokonaisuuden. Ratkaisumme vastaa niin mittauksen, sopimushallinnan, asiakastiedonhallinnan kuin myynninkin tarpeisiin. Valmiine rajapintoineen ratkaisumme integroituu saumattomasti myös muihin liiketoiminnan tukijärjestelmiin vastaamaan asiakkaidemme toimintaympäristön tarpeita hyvin laajasti myös asiakaspalvelun, markkinoinnin ja kuluttajapalveluiden osalta.

Kolibri-järjestelmäkokonaisuus SaaS-palveluna tarjoaa mahdollisuuden keskittyä täysin omaan ydinliiketoimintaanne, CGI huolehtii kaikesta Kolibri-järjestelmään liittyvistä teknisistä ja toiminnallisista kokonaisuuksista yhteisesti sovittujen palveluaikojen ja -tasojen mukaisesti. CGI:n Kolibri SaaS-palvelussa on täysi tuki Fingridin datahub-markkinamallille.

Microsoft Dynamics 365:n integrointi tekee Kolibrin vielä tehokkaammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi myynnin ja asiakkuudenhallinnan työkaluksi. 

Ratkaisumme tuotekehityksessä huomioimme niin lainsäädännön muutokset ja toimialan kehityksen kuin teknologiakehityksen tuomat mahdollisuudetkin ketteriä kehitysmenetelmiä hyödyntäen. Ratkaisukokonaisuuteen kuuluvat oleellisena osana Palvelurajapinta sekä roolipohjaiset käyttöliittymät, joilla mahdollistetaan edistyksellinen käyttäjäkokemus niin loppuasiakkaille kuin työntekijöillekin.

Ratkaisu vastaa markkinamallien muutokseen eikä vaadi suurta ponnistelua asiakkailta markkinamuutoksen käyttöönoton yhteydessä.

 

young woman sat on a sofa using an app on her mobile phone

Sähköistä asiointia sähkön kuluttajille Kolibri Onlinen avulla 

Tarjoamme online-palvelun kautta kuluttajille helpon ja nopean tavan tarkastella kattavasti kodin, taloyhtiön tai yrityksen energian käyttöön liittyviä asioita. Uuden sukupolven Kolibri Online on aidosti ajasta ja paikasta riippumaton palvelu, ja aina käyttäjän ulottuvilla. Ratkaisun kehittämisessä on hyödynnetty uusimpia teknologioita, joten se mukautuu saumattomasti niin mobiili- kuin työpöytäkäyttöönkin. Energiayhtiöiden asiakkaille Kolibri Online tarjoaa helpon tavan löytää tarpeeseen sopivimman sähkösopimuksen.

Kolibri toiminnanohjausjärjestelmän tarjoamat hyödyt

  • Datahub-yhteensopivuus 
  • GDPR otettu huomioon - suostumushallinta, henkilödatan käsittely
  • Taloudelliset säästöt
  • Korkea automaatioaste
  • Suoraviivaiset prosessit
  • Käyttäjäkokemus
  • Lyhyt Time-to-Market -aika
  • Resurssien vapauttaminen omaan ydinliiketoimintaan

CGI:llä on pitkä kokemus energia-alasta ja sen ratkaisuista. Globaali toimintamme tukee innovointia ratkaisun kehittämiseksi, jota sitten jatkojalostetaan yhdessä asiakasryhmien ja oman palvelumuotoilumme kanssa.

Mallien avulla ratkaisun elinkaari on entistä pidempi ja antaa laajemmat mahdollisuudet tuottaa parempia asiakas- ja käyttäjäkokemuksia, sekä vastata digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin.

solar-energy-panels-renewable
 

Leppäkoski Group modernisoi asiakaspalvelujärjestelmänsä CGI:n Kolibri SaaS-palvelulla.

Lue lisää tästä linkistä.