Mynla - laskutus ja raportointi: Jalostettua tietoa laskutuksen ja raportoinnin tarpeisiin.

Mynla on hyvinvointitoimialan laskutus- ja raportointiratkaisu, joka mahdollistaa suurten tietomäärien lähes reaaliaikaisen keräämisen ja käsittelyn laskutuksen ja raportoinnin tarpeisiin. Mynla kokoaa yhteen tarvittavan datan eri lähteistä ja jalostaa siitä laskutusaineiston.

Mynla poimii hoitojaksoja ja käyntejä potilastietojärjestelmästä ja vastaanottaa röntgen, laboratorio, toimenpide, jne. suoritteita tukijärjestelmistä. Tämän jälkeen Mynla koostaa aineistosta laskutettavia kokonaisuuksia, tuotteistaa ne esim. DRG-ryhmittelyyn perustuviksi tuotteiksi ja hinnoittelee ne. Seuraavaksi käsittelyketjussa päätellään tehdäänkö veloitus, hyvitys vai korjaus ja kootaan aineisto velalliskohtaisiksi laskutettaviksi kokonaisuuksiksi. Mynla muodostaa myös sisäisen kirjanpidon viennit sekä reskontra-aineistot. Lopuksi aineisto välitetään taloushallintoon kirjanpitoa ja laskutusta varten, sekä esimerkiksi tietovarastolle raportointia ja sisäistä laskentaa varten.

Aineiston käsittely tapahtuu lähes reaaliaikaisesti ja suurimmalta osalta automaattisesti.

Mynla on parhaimmillaan suurten organisaatioiden erilaisten tietojen kokoajana ja yhdenmukaistajana. Esim. sairaanhoitopiirin erilaiset laskutustarpeet on mahdollista ratkaista yhdellä Mynlalla. Laskutusjärjestelmä skaalautuu joustavasti myös keskikokoisten ja pienempien organisaatioiden laskutusaineiston tuottajaksi.