Merlot Mukana on mobiilisovellus pelastustoimen ja ensihoidon johtamiseen ja valvontaan

Modulaarinen Merlot-tuoteperhe palvelee pelastuslaitoksia monipuolisesti. Merlot Mukana on mobiililaitteissa toimiva johtamis- ja valvontasovellus. Merlot Mukana tehostaa ensihoidon operatiivista johtamista ja resurssienhallintaa välittämällä mm. karttatiedot Merlot Mukana sovelluksen avulla.

Palo- ja pelastuslaitosten reaaliaikainen yksiköiden ja hälytysten tilanneseuranta

Suomen suurin pelastuslaitos, Helsingin kaupungin pelastuslaitos kohtaa jatkuvasti kasvavia ja monimutkaisempia haasteita toimintaympäristön muuttuessa. Pelastustoiminta täytyy koordinoida eri organisaatioiden välillä ja eri viranomaisten täytyy pystyä työskentelemään tehokkaasti niissä tilanteissa, joissa vaaditaan useiden pelastuslaitosten panosta. CGI tarjoaa reaaliaikaisen näkymän kenttätoiminnasta.

Kun sekunnit merkitsevät – tekniikka tehostaa ensihoitoa

Sairauskohtauksen ja tulipalon sattuessa ensimmäiset minuutit ovat ratkaisevia. Jotta apu saadaan perille nopeasti, on eri viranomaisten toimittava saumattomasti yhteen. Nopearytminen viranomaistoiminta on tiheästi muuttuvaa. Toiminnan johtaminen edellyttää ajan tasalla olevaa tilannekuvaa, johdettiinpa toimintaa kentältä tai valvomosta. CGI:n turvallisuusratkaisut palvelevat yleisen turvallisuuden toimijoita yhdistämällä paikkatietoa, langatonta tiedonsiirtoa ja nykyaikaisia tietojärjestelmiä. Ratkaisujen kriittisen luonteen vuoksi niiden toimintavarmuus on kehitetty huippuunsa.

Järjestelmän hyödyt

  • Ympärivuorokautinen tiedon saatavuus esimiehille
  • Reaaliaikainen tieto kentällä operatiivisen johtamisen tueksi
  • Parempi varautuminen onnettomuustilanteissa