Primary tabs

Merlot Medi - Ensihoidon sähköinen johtamis- ja raportointijärjestelmä

Ensihoidon sähköinen potilaskertomusjärjestelmä Merlot Medi tehostaa ensihoidon operatiivista johtamista ja resurssienhallintaa. Se parantaa hoidon laatua ja jatkuvuutta kattavan potilasraportoinnin avulla. Maailmanlaajuisesti lajissaan ainutlaatuinen Merlot Medi on kehitetty tukemaan suomalaisia ensihoito- ja viranomaiskäytäntöjä. Sen avulla ensihoitajat pystyvät tekemään onnettomuuspaikalla ripeitä ja oikeita päätöksiä potilaan hoidosta ilman lääkärin paikalla oloa.

  • Merlot Medi on johtamisjärjestelmä ensihoidon vastuulääkäreille, lääkintäesimiehille ja konsultoiville lääkäreille
  • Järjestelmä välittää tietoa reaaliaikaisesti sairaankuljetusyksiköstä hoitopaikkoihin ja ensihoidon valvomoihin
  • Järjestelmän yhtenä tärkeimpänä tehtävä on luoda potilaskohtainen ensihoitokertomus ensihoitotilanteessa, johon tallennetaan potilaan hoidon kannalta tärkeätä tietoa
  • Järjestelmä on nykyaikainen ja tehokas työväline ensihoidon ammattilaisille
  • Merlot Medi integroituu vahvasti päivystykseen ja sairaalan tietojärjestelmiin.
  • Järjestelmä on kehitetty Suomessa ja järjestelmä vastaa uuden lainsäädännön vaatimuksiin ensihoidon järjestämisestä.

 

PYYDÄ ESITTELY

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä verkkotapaamisen sopimiseksi.