Helsinki, 14.12.2020

Keski-Suomen pelastuslaitos on ottanut käyttöön IT-palveluyhtiö CGI:n Suomessa kehittämän Merlot Medi -ratkaisun. Ensihoidon tarpeisiin kehitetty ratkaisu nopeuttaa hoitotoimintaa mm. ambulansseissa ja sairaaloissa parantaen merkittävästi potilasturvallisuutta ja oikeanlaisen hoidon saamista hätätilanteissa.

”Merlot Medin avulla esimerkiksi onnettomuudessa loukkaantuneen henkilön tiedot saadaan sairaalaan jo ennen kuin ambulanssi kaartaa ovelle. Näin sairaalassa on pystytty ennakolta tutustumaan siihen, millainen potilas kohta saapuu ja minkälaista hoitoa hän on saanut. Tämä mahdollistaa sairaalan tehokkaan valmistautumisen potilaan jatkohoitoon. Näissä tilanteissa jokainen sekunti on tärkeä, joten reaaliaikainen tiedonkulku on ensiarvoisen kriittistä, varmistaa potilaan oikeanlaisen hoitoon pääsyn ja parantaa potilasturvallisuutta”, tiivistää CGI:llä ratkaisun kehittämisestä vastaava Petra Huttunen asian merkityksen.

Järjestelmän yhtenä tärkeimpänä tehtävä on luoda ensihoitotilanteessa potilaskohtainen, sähköinen ensihoitokertomus, johon tallennetaan potilaan hoidon kannalta tärkeätä tietoa.

Tiedonkulun nopeutumisen lisäksi toinen merkittävä parannus koskee kirjausten yhdenmukaistamista ja laadun parantamista, mitkä osaltaan lisäävät potilasturvallisuutta. Tieto on siten myös paremmin hyödynnettävissä myöhemmin.

”Ennen CGI:n järjestelmää, ensihoitajat ovat kirjanneet potilaan tiedot paperisille lomakkeille. Kun tietoja siirretään paperilta sähköiseen järjestelmään, voi esimerkiksi epäselvä käsiala aiheuttaa vakavan kirjausvirheen. Ottamalla käyttöön nykyaikaista teknologiaa tällaiset riskit ymmärrettävyyden ja kirjauksien laadun kanssa pienentyvät merkittävästi”, täydentää ensihoitopäällikkö Ville Salokangas Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Merlot Medin ansiosta ensihoitajat voivat nyt hakea potilaan tiedot taustajärjestelmästä ja kirjata suoraan sähköiseen muotoon annetun ensihoidon yksityiskohdat sekä erilaiset mitatut vitaalitiedot, kuten potilaan pulssin, lämmön ja verenpaineen. Kaikki tämä tieto on hyödynnettävissä potilaan jatkohoidossa.

”Järjestelmä myös opastaa ensihoitajia, että kaikki tarvittava tulee tehtyä, neuvoo, miten seuraavaksi kannattaa toimia, sekä tarjoaa ensihoitajille kanavan konsultoida päivystävää lääkäriä. Lääkäri näkee sähköisestä järjestelmästä potilaan tiedot reaaliaikaisesti ja hän voi kirjata konsultaationsa suoraan järjestelmään”, lisää Huttunen.

Merlot Medi on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen monipuolisuudessaan, ja se on kehitetty tukemaan erityisesti suomalaisia ensihoito- ja viranomaiskäytäntöjä. Siten järjestelmä vastaa uuden lainsäädännön vaatimuksiin ensihoidon järjestämisestä ja on yhdistettävissä mihin tahansa potilastietojärjestelmään. Tänä päivänä Merlot Mediä käytetään useissa sairaanhoitopiireissä ja pelastuslaitoksissa Suomessa.

Lisätietoa Merlot Medistä löytyy osoitteesta:
https://www.cgi.com/fi/fi/tuoteratkaisut/merlot-medi

Mediayhteydet:

Esa Luoto
PR Lead, CGI Suomi
+358 50 380 5601

esa.luoto@cgi.com

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpia riippumattomia IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiöitä. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on 76 000 konsulttia ja muuta asiantuntijaa. CGI tarjoaa kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa asiakkaiden liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, integrointiin ja hallintaan. Palvelutuotannossa CGI luottaa paikalliseen läsnäoloon, globaaleihin palveluverkostoihin ja IP-ratkaisuihin auttaessaan asiakkaita saavuttamaan tuloksia ja onnistumaan digitaalisessa muutoksessa. CGI:n liikevaihto on 12,16 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi