Teollisuuden toimijat tuottavat tuhansia tuotteita ja komponentteja vuorokaudessa, joiden on täytettävä tarkat laatuvaatimukset ja oltava keskenään tasalaatuisia.

Tuotantovirheitä kuitenkin tapahtuu päivittäin. Virheelliset tai poikkeavat yksilöt on pystyttävä havainnoimaan ja poistamaan tuotantolinjalta ennen, kuin ne päätyvät jakeluun tai jatkojalostettavaksi.

Videoanalytiikkaa ja konenäköä hyödyntävä laaduntarkkailuratkaisumme löytää tuotantolinjalla ilmenevät poikkeavat ja virheelliset tuotteet jopa 95% tarkkuudella. Se tunnistaa poikkeamia tuotantoketjun eri vaiheissa ja varmistaa, että tuotantolinjan tuotteet ja komponentit noudattavan niille asetettuja laatu- ja turvallisuuskriteereitä. CGI:n Laatuvahti pystyy myös luokittelemaan tuotteen virhe- tai poikkeamatyypin mukaisesti, mikä helpottaa poikkeaman juurisyyn paikantamista ja virheellisen tuotteen korjaamista.

Laatuvahti vapauttaa työvoimaa tuotantoprosessissa muihin tehtäviin. Lisäksi, se on väsymätön ratkaisu jatkuvaan laaduntarkkailuun kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Tuotantoprosessin automaatioaste kasvaa entisestään, kun konenäköä yhdistetään tuotteita ulkopuolelta valvoviin laatusensoreihin, kuten lähi-infrapuna- tai röntgenanturiin.

Laatuvahti sopii elintarviketeollisuuden, valmistavan teollisuuden sekä muiden teollisuuden alojen laaduntarkkailuun, joissa laitteet pystyvät analysoimaan kohteita puhtaassa ja hyvin valaistussa ympäristössä.

 

machine vision manufacturing

  • Vapauttaa työntekijöiden aikaa tuotantoprosessin muihin vaiheisiin.
  • Tuotantoprosessien automaatioaste kasvaa entisestään, kun konenäköä yhdistetään tuotteita valvoviin laatusensoreihin.
  • Tuotantolinjalla esiintyvien poikkeamien tunnistaminen on erittäin tarkkaa. Jopa 95% poikkeamista pystytään havaitsemaan.
  • Reklamaatioiden, tuotteiden takaisinvetojen ja virheellisen tuotteen käytön myötä tapahtuvien vaaratilanteiden määrät vähenevät.
  • Väsymätön ratkaisu jatkuvaan laaduntarkkailuun kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä.
  • Ratkaisumme on integroitavissa ERP-järjestelmiin.
  • Konenäkö on kustannustehokas ratkaisu laaduntarkkailuun.