Terveydenhuollon materiaalihallinto ja prosessit kuntoon

Keybox-materiaalinhallinnon tietojärjestelmä on kooste sairaanhoitopiirien osaamista, ohjelmiston soveltamista ja sovittamista, koulutusta sekä kehittämistä.

Tietojärjestelmä käsittää sairaanhoitopiirin toiminnanohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden, jolla hallinnoidaan terveydenhuollon materiaalitoimen ja myynnin prosessit. Keybox materiaalinhallinnon ohjelmiston avulla hallitaan:

  • nimikkeet
  • liikekumppanit (sisäiset ja ulkoiset)
  • käyttöoikeudet
  • myynnin ketju (tilaukset, lähetykset, jakelu, laskutus, palautukset, siirrot reskontraan ja kirjanpitoon, tilastot ja raportit)
  • hankinnat (hankintasopimukset, ostoehdotukset, ostotilaukset, saapuminen ja vastaanotto, ostolaskut, ostolaskujen siirto ostoreskontraan ja kirjanpitoon, tilastot ja raportit)
  • varastot (vastaanotto, hyllytys, keräily, inventointi)
  • raportointi
  • integraatiorajapinnat.

Keybox-järjestelmä sopii kaikille terveydenhuollon organisaatioille, joilla on tarvetta kokonaisvaltaiseen materiaalien ja logistiikan hallintaan.