En träff med Louise, UX specialist och projektledare på CGI Karlstad.