Har ni problem att möta era kunder i deras interaktionspunkter? Är allokeringen av era servicetekniker besvärlig och tidskrävande? Med SAP Field Service Management (SAP FSM) tar ni era serviceprocesser till en ny nivå! Genom att utnyttja inbyggd AI i SAP FSM, kan ni höja servicegraden mot kunderna och sänka era kostnader. Ni har även möjlighet att automatisera allokeringsprocessen av servicetekniker, för att på så sätt öka beläggningsgraden för att få ut maximalt av era tillgängliga resurser.

Med hjälp av en chatt-bot som styr interaktionen med kunderna kan servicetekniker bokas, för att på så sätt frigöra resurser som tidigare varit allokerade för problemhantering och kundkontakt. Genom att nyttja IoT kan ni med enkelhet samla in data om era maskiner, för att på så sätt låta systemet samköra data från olika ärenden och historik från maskiner för att skapa en proaktiv serviceplan. SAP FSM använder teknik från SAP:s AI och Machine Learning-plattform Leonardo för att automatisera repetitiva processer av denna karaktär. 

Låt era servicetekniker bli mobila

Med SAP FSM mobiliserar ni er personal och ger dem större frihet då de enkelt kan jobba i mobilen eller surfplattan. De kan enkelt se vilka uppdrag de har blivit tilldelade och när de ska utföras. Teknikerna har även möjlighet att ändra i sina scheman om detta behov skulle uppstå. Via applikationen kan teknikerna även tidrapportera, vilken sen automatiskt debiteras den kund som serviceteknikern besökt.

Systemet stödjer dessutom ”rullande lager” – hantering av utlägg som serviceteknikern gjort för uppdraget, samt merförsäljning av tjänster och produkter.