För organisationer är ett tydligt kundfokus idag ännu viktigare än tidigare. Sociala medier och andra forum som internet bidragit till, ställer stora krav på organisationer att fokusera mer på konsumentens förväntningar. Särskilt viktigt är det att organisationer ställer sig frågor så som hur de möter kunden i dess tidiga köptankar, för att senare leda denna till ett avslutat köp. Men även hur de som organisation kan skapa relevans i varje enskild interaktionspunkt under kundresan.

För att säkerställa vilka de faktiska interaktionspunkterna är, behöver kundresan dokumenteras. Denna dokumentation kan tydligt visa vilka eller vilken av interaktionspunkterna som är välfungerande, och vilka som är i behov av förbättring. 

Med hjälp av SAP C/4HANA hjälper vi er att besvara dessa frågor, samtidigt som vi hanterar kundresans interaktionspunkter för att öka försäljningen och samtidigt skapa mervärde för era kunder. Produkterna som finns att tillgå i SAP C/4HANA är fristående och kan användas oberoende av varandra, men det är först när dessa integreras med varandra som en kundupplevelseplattform i världsklass kan skapas. Till skillnad från dess konkurrenter är SAP ensamma på marknaden om att erbjuda en integrerad lösning av denna typ.

SAP Commerce & SAP Marketing

Skapa sömlösa upplevelser för era kunder med SAP Commerce och SAP Marketing, oavsett i vilken interaktionspunkt kunderna befinner sig – digital som fysisk eller digifysisk. Läs mer

SAP CPQ

Förenkla offertprocessen och förbättra marginalen genom att ge era säljare ett enkelt verktyg för att skräddarsy era produkter och skapa en korrekt offert. Läs mer

SAP Customer Data Cloud

Skapa förtroende för hur ni hanterar kundernas data genom transparens kring vilken information ni sparar om kunden. Läs mer

SAP Field Service Management

Ge era kunder den bästa servicen när de är i behov av hjälp, samtidigt som ni hanterar era fälttekniker på ett optimalt sätt. Läs mer