Lider er organisation av en långsam och besvärlig offertprocess? Förlorar ni affärer och anseende för att det tar för lång tid att få fram en korrekt offert till kunden? SAP Configure Price Quote (SAP CPQ) förenklar och skapar struktur i offertprocessen. SAP CPQ styr skapandet av offerten genom att enbart tillhandahålla valida produktkombinationer och istället för att det i vissa fall tar veckor att få fram en korrekt offert, kan det göras på minuter.

Säljarna kan snabbare skapa offerten, vilket frigör tid att istället fokusera på att utveckla affärsprocessen, samtidigt som debiteringen säkerställs redan från början. I processen kan det byggas in kontrollpunkter för att säkerställa till exempel att marginalen på produkterna är tillräcklig. Skulle den inte vara tillräcklig, så får säljaren justera offerten eller be om sin chefs godkännande innan den kan skickas till kund.

SAP CPQ utnyttjar Machine Learning och AI-funktionalitet för att utvärdera hälsan på affärsmöjligheter och förutspå resultatet i till exempel kommande kvartal utifrån hälsan på affärsmöjligheter. Med hjälp av denna analys kan säljare fokusera på att bearbeta de affärsmöjligheter som har dålig hälsa för att få större möjlighet att vinna affären.