Sverige, 15 November 2019

Priset till årets employer branding-person delas ut av Universum och ges till en person som genom sina insatser bidragit till att öka engagemanget och intresset för employer branding inom sin organisation.

Sara Stjernberg
Sara Stjernberg

I år är det CGIs Talent Acquisition Manager Sara Stjernberg som tar hem priset med motivering:

Denna person har på ett mycket tydligt sätt ökat engagemanget och attraktiviteten för sitt företag i breda grupper. Hon har vidare förmått visa upp en bred bild av företaget som arbetsgivare som lockar många systemvetare. Utöver detta har ett starkt fokus på kvinnor skapats i attraktionsarbetet. Vi tycker därför att denna person kan utgöra en inspiration och förebild för många andra inom området.

Jag är otroligt stolt, glad och tacksam att jag utsetts som vinnare! Jag och mitt team inom Talent Acquisition har jobbat fokuserat med Employer branding de senaste åren och uppmuntrat alla ledare och medarbetare att vara aktiva på sociala medier för att bygga intern stolthet och attrahera talanger externt. 

Jag ser priset som en bekräftelse på att vi är på god väg men det finns fortsatt mycket kvar att göra. Därför är det extra roligt att vi i år har två heltidsresurser, en inom TA-teamet och en inom marknad, som kommer jobba dedikerat med employer branding. Jag vill tacka mina fantastiska kollegor inom Talent Acquisition och marknad samt CGIs ledningsgrupp som verkligen förstår värdet och vikten av employer branding. Jag vill även tacka alla kollegor från norr till söder som är CGIs ambassadörer. Tack för det fantastiska arbete ni gör.