Frigör arbetstid och öka kvaliteten i leveranserna. Automatisering av administrativa rutinprocesser – Robotic Process Automation – blir en nyckelfunktion i alla företag i framtiden.

Outsourca företagets kringsysslor så kan ni koncentrera er på kärnverksamheten. Det är ett känt affärsargument sedan många år. Men under senare år har en ny möjlighet uppstått: automatisera alla rutinmässiga moment. En stor del av företagets verksamhet är rutinbaserad och består av ett antal väl definierade moment.

Ofta handlar det om administrativa processer som inte kräver kreativitet eller intuition, till exempel bokföring, ordermottagning och lönehantering. Genom att automatisera dessa processer – så kallad Robotic Process Automation (RPA) – går det att frigöra tid till viktigare uppgifter, samtidigt som leveranserna går snabbare och blir säkrare.

Jarkko Parviainen

Automatisering har funnits länge, men nu finns det företagslösningar som är skalbara och som går att använda i fler och större processer. Det handlar om arbetsuppgifter som är rutinmässiga, monotona och som görs på samma sätt och följer samma regler hela tiden, säger Jarkko Parviainen, Head of Robotic Automation på CGI Sverige.

Ett exempel är fakturahantering där CGI har lösningar som kombinerar automatisering med machine learning. Roboten läser av fakturan och skickar vidare till machine learning lösningen som ger direktiv om hur fakturan ska hanteras. Lösningen kan klara av 90 procent av fakturorna självständigt.

Ett annat exempel är ordermottagning. En av CGI:s kunder är ett serviceföretag där medarbetarna behövde beställa verktyg via ett servicecenter.

Det kunde ta en timme att få ett beställningsnummer och fylla i en beställning. Istället automatiserade vi processen åt företaget så att en robot tog hand om beställningen. Nu tar samma process två minuter.

Än så länge har relativt få kunder börjat använda RPA i bredare skala, men det kommer växa kraftigt under kommande år, tror Jarkko Parviainen.

En process som är automatiserad med RPA betalar av sig på bara några månader. I framtiden kommer de flesta företag och organisationer ha någon form av automatisering. Utan automatisering kommer det vara omöjligt att svara upp mot de ökade kraven från kunder, medborgare samt mot nya regler och lagar.

TEXT: JOHAN WICKSTRÖM