Stockholm, Sverige, 16 April 2015

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, förlänger samarbetet och tecknar ett nytt avtal med Trafikverket gällande CGI:s HR-system Heroma. Tillsammans med Trafikverket fortsätter CGI nu det arbete som syftar till att utveckla Trafikverkets HR-processer. Systemet ska levereras som Saas-tjänst för cirka 7 000 användare inom Trafikverket. I leveransen ingår även drift, underhåll och support. Avtalet är tecknat för sju år med option på förlängning sex år och uppgår till ett värde av cirka 20 MSEK.

Trafikverket har valt Heroma som systemstöd för både den dagliga driften och det långsiktiga personaladministrativa arbetet inom bland annat självservice, löneadministration, lönerevision, schemaläggning, rehab, rekrytering samt kompetens.

"CGI har sedan tidigare ett nära samarbete med Trafikverket som strategisk IT-tjänsteleverantör och vi är väldigt glada över att få hjälpa Trafikverket att vidareutveckla sin HR-funktion", säger Monika Lundberg, ansvarig för region Nord inom CGI Sverige. Heroma förenklar och förbättrar hela spektrat av arbetsuppgifter och processer inom HR vilket stöttar både nuvarande och framtida behov.

CGI har stor erfarenhet av att hantera den typ av leverans som Trafikverket efterfrågade i ansökningsinbjudan för HR-system och vi har ett flertal liknande leveranser för ett antal kunder i Sverige och i Europa samt övriga världen inom både offentlig och privat sektor.

Heroma erbjuder effektivt, rollbaserat systemstöd i alla led - från administration till planering och uppföljning. Med en dynamisk helhetslösning som omfattar alla de processer som ingår i dagens HR-verksamhet underlättas såväl den dagliga driften som det långsiktiga personaladministrativa arbetet.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige.

 


Om Trafikverket

Trafikverket (TRV) ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga järnvägar samt vägar. TRV bildades vid en sammanslagning år 2010 av Vägverket, Banverket, Rederinämnden, Rikstrafiken med flera mindre myndigheter. TRV har cirka 6 500 anställda på 120 orter med huvudkontor i Borlänge. Omsätter cirka 54 miljarder SEK i form av anslag och andra intäkter.

Om CGI

CGI Group Inc grundades år 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.