7 Maj 2021

CGI Sverige AB tillhör den absoluta toppen bland de svenska arbetsgivarna när det gäller jämställdhet. Det meddelar Nyckeltalsinstitutet som varje år kartlägger arbetsvillkor för män och kvinnor. Inom IT och telekombranschen kniper CGI i år förstaplatsen och får återigen Nyckeltalsinstitutets certifikat Excellent Employer 2021.

Excellent employer 2021 logotype

”CGI Sverige AB tillhör de allra mest jämställda arbetsgivarna bland de drygt 300 företag och organisationer som ingår i Nyckeltalsinstitutets databas för 2020 och inget företag i IT och telekombranschen har ett bättre resultat än CGI”, säger Anders Johrén, analytiker, Nyckeltalsinstitutet.

Enligt Anders Johrén syns styrkorna framför allt i en jämställd ledningsgrupp, jämställda chefsstrukturer och anställningsformer, ett aktivt arbete kring dessa frågor samt en låg långtidssjukfrånvaro för både kvinnor och män.

Kartläggningen, Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex JÄMIX®, visar hur jämställdheten ser ut i organisationer utifrån nio områden: yrkesgrupper, ledningsgrupp, lika chefskarriär, lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraskap, sysselsättningsgrad, tillsvidareanställning och aktivt arbete.

"Vi har under lång tid arbetat på att bygga en jämställd och inkluderande arbetsmiljö, och certifikatet från Nyckeltalsinstitutet känns som ett kvitto på det vi redan ser i våra interna undersökningar. Att arbeta med jämställdhet av rättviseskäl är en självklarhet men vi ser framför allt hur detta arbete bidrar till arbetsglädje, dynamik och lönsamhet i organisationen", säger Veronica Wiren, HR-chef på CGI i Skandinavien.

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal och presenterar årligen de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i landet sett till attraktivitet, jämställdhet och hälsa. Läs mer på Nyckeltalsinstitutets hemsida.