22 Mars 2022

Västra Götalandsregionen investerar i en ny vårdinformationsmiljö som ska användas i alla regionens sjukhus och vårdinrättningar med cirka 45 000 medarbetare. Alla 49 kommuner inom Västra Götaland har option att använda olika delar av den nya vårdinformationsmiljön. Totalt kan närmare  80 000 medarbetare inom vårdsektorn beröras av den nya informationsmiljön. 

När den nya informationsmiljön, där Millennium från Cerner utgör navet, är på plats skapar det möjligheter till en sammanhållen hälso- och sjukvård med patienten i fokus. När det blir enklare för medarbetarna i hälso- och sjukvården att samverka och dela information blir det också enklare och säkrare för patienter att röra sig mellan olika vårdgivare och vårdnivåer. Patienter och invånare får bättre möjligheter att kommunicera med vården och bidra med information om sig själva och sin hälsa. Ny teknik och nya arbetssätt ska förenkla och frigöra tid för arbete som gynnar patienterna.  

I upphandling av konsult-partner som stöd till programledningen föll valet på CGI, som kommer att bistå med upp till tolv konsulter för att bemanna programkontoret. 

CGI:s konsulter kommer att stötta programledningen med att hantera och följa upp alla pågående projekt och uppdrag inom program FVM.  

– Att ge stöd till programledningen är ett omfattande uppdrag. Det handlar till stor del om att samla, analysera och rapportera information från projekt och uppdrag så att programledningen kan fatta rätt beslut. Det handlar också om internkommunikation, att se till att alla projekt fungerar tillsammans mot en gemensam målbild, säger Lars Axell, Vice President Government & Health CGI Sverige. 

CGI har stöttat Västra Götalandsregionen i initiativet att ersätta gamla vårdadministrativa system med en ny vårdinformationsmiljö från starten 2017. Det nya uppdraget startade den första mars och löper fram till den sista december 2024. 

För mer information, kontakta Lars Axell, Vice President Government & Health CGI Sverige