29 Juni 2022

Det nya partnerskapet ökar tillgängligheten till digitala verktyg för vårdgivarna i Sverige så att de effektivt kan möta fler patienters behov, något som inte minst är viktigt för att möta den demografiska utvecklingen.

CGI och den Finlandsbaserade leverantören av en egenmonitorering plattform, Medixine, har ingått ett partnerskap för att erbjuda vårdgivare i Sverige tillgång till fler digitala verktyg, i syfte att ge fler patienter en flexiblare hantering av sin vård. Partnerskapet innebär att Medixine Suite – en heltäckande plattform för patientkommunikation och distansvård – adderas till CGI:s portfölj av mjukvarulösningar för hälsa, vård och omsorg, vilket betyder att tjänsterna blir tillgängliga för CGI:s kunder. 

”Vi är glada att kunna komplettera CGI:s redan starka tjänsteportfölj inom hälsa i Sverige med marknadens bästa lösning för telemedicin. Vi vet att både regioner, kommuner och privata vårdgivare har ett ökat behov av att kombinera fysisk, traditionell vård med nya digitala arbetssätt för att klara framtidens utmaningar och samtidigt ge invånarna förutsättningar att leva bra och hälsosamma liv,” säger Lars Axell, branschansvarig för hälso- och sjukvård och Vice President på CGI i Sverige. 

Tillgång till sjukvård är också en fråga om jämlikhet för medborgarna. 

“I och med partnerskapet kan vi bidra till en bättre och mer jämlik vård oavsett var i Sverige medborgaren bor,” sammanfattar Axell. 

Trots att tillgången till hälso- och sjukvård är relativt god storstäderna, efterfrågar patienter – oavsett ålder – bekvämare sätt att göra rutinmässiga läkarbesök. Samtidigt kan patienter bosatta i Sveriges gles- och landsbygdsområden tvingas att åka bil i flera timmar bara för att göra ett 30-minuters läkarbesök – till exempel för att mäta blodtryck eller blodsockernivåer som del av hanteringen av kroniska sjukdomar som högt blodtryck eller diabetes.  

Nya alternativ för egenmonitorering kan gynna både patienter och vårdgivare, inte minst genom att öka jämställdheten i vårdutbudet i och med att människor bosatta utanför städer och tätorter får en enklare tillgång till sjukvård. Med hjälp av Medixines plattform för distansvård, kan patienter mäta sitt blodtryck hemifrån med hjälp av en uppkopplad enhet som skickar hälsodata till Medixine Suite. Därefter kan en doktor eller sjuksköterska enkelt ta del av informationen.  

“Vårdgivare utforskar aktivt distansvård och andra digitala verktyg för hälsovård för att bättre tillgodose sina patienters behov. Vi är glada över att bli partner med CGI för att öka svenska vårdgivares tillgång på telemedicin, vilket ger en positiv påverkan hos både patienter och vårdgivare,” säger Lasse Rousi, vd på Medixine.  

Nästan 60 procent av Sveriges invånare anser att kötider till läkarbesök är för lång, enligt en enkät från 2021. Den svenska sjukvården är påverkad av en förvärrad brist på sjuksköterskor, vilket leder till att färre sjuksköterskor måste hantera ett större patienttryck än tidigare. Med stöd av en chattfunktion, kan en sjuksköterska behandla tre patienter inom bara några minuter – på en vårdcentral, däremot, tar det vanligtvis 20 minuter att behandla en enda patient. 

“Vi ser att efterfrågan på telemedicin fortsätter att växa starkt i Sverige. Både vårdcentraler och sjukhus är villiga att testa nya verktyg för att utvärdera hur pass användbara och effektiva de är för att öka medarbetarnöjdhet och kvaliteten på patientvård,” säger Rousi. 

2.5 miljoner patienter har idag tillgång till Medixine Suite via vårdgivare i Storbritannien, Spanien, Tyskland, Portugal, Finland och Danmark. Bland Medixines kunder finns Nestlé Health Science, en ledande aktör inom näringsvetenskap, Storbritanniens National Health Service (NHS), Studenternas Hälsovårdsstiftelse i Finland (SHVS), Linde, ett ingenjörsföretag och global ledare inom industrigaser, samt Danmarks norra och södra sjukhusdistrikt.  

För ytterligare information: 

Lasse Rousi 
Verkställande direktör, Medixine 
+358 401 845 793 
lasse.rousi@medixine.com  

Linda Pynnönen 
Marketing & Communications Manager, Medixine 
+358 503 063 294 
linda.pynnonen@medixine.com  

Lars Axell 
Branschansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige, CGI 
+46 455 336829 
lars.axell@cgi.com 

Kerstin Engman 
Försäljningsansvarig, CGI 
+46 708 964 046 
kerstin.engman@cgi.com