16 Februari 2023

Digitalisering och digitala tjänster är en stor del i att underlätta, effektivisera och förbättra vård, omsorg och administration för såväl patienter som personal. För att stötta sjukhusledningar och regioner med digitaliseringen av sjukhus och sjukvård har CGI tagit fram ett koncept för att göra vardagen på sjukhusen smartare.

Digitaliseringen av sjukvården har pågått under en lång tid, men ofta fragmenterat av enskilda delar eller tjänster, som exempelvis tidsbokning, taligenkänning och videomöten med vårdpersonal. För att sjukhus och regioner ska få störst utväxling på sina olika digitala initiativ måste de skilda delarna hänga ihop för att möjliggöra sammanhållna vårdflöden och förenklad administration. För att nå förväntade effekter krävs kontinuerliga införanden där digitala hjälpmedel införs successivt och uthålligt och där arbetssätt förändras i samma takt. Lämpligt är att börja med delar som sker manuellt eller med ineffektiva processer.

- Att digitalisera enskilda funktioner inom vården har många fördelar, men det är först när alla delar utformas samordnat som de verkligt stora effekterna kan uppnås, säger Berndt Sandberg, Head of healthcare på CGI. Genom att ha en långsiktig helhetssyn på förbättringsarbetet kan de digitala tjänsterna införas successivt för att säkerställa tidiga effekter samtidigt som den långsiktiga visionen aldrig tappas bort. Varje digital funktion, som självincheckning och digital vägledning för patienter, intelligent produktionsplanering, spårning av utrustning och egenmonitorering genererar data som bör användas för ett kontrollerat och förutsägbart utvecklingsarbete. Genom att dra nytta av datan går det att identifiera flaskhalsar och problem som kan avhjälpas och bidra till vidare utveckling. Vår ambition är att 1+1 ska bli 3, att när en del digitaliseras ska det skapa synergieffekter som gynnar andra delar i vården.

Sverige har generellt sett kommit långt i digitaliseringen av samhället och pandemin gav ytterligare en skjuts framåt. Delar av sjukvården har viktigt digitalt stöd, som till exempel digitala vårdmöten mellan patient och vårdpersonal, medan andra delar av sjukvården fortfarande utförs analogt eller manuellt, som till exempel pappersutskick av information inför läkarbesök, registrering av prover, schemaläggning av personal eller att nyttja resurser när patienter avbokar. Ny digital teknik kan erbjuda helt nya typer av diagnosticering av vård, som att använda AI-stöd för att tolka röntgenbilder, specialiserade lösningar för till exempel kardiologi, patologi och möjligheter för egenmonitorering under utredning eller behandling.

- Sjukvården kräver specialkompetens för att digitalisera på ett säkert och vårdnära sätt, säger Berndt Sandberg. Vi på CGI har medarbetare som har klinisk erfarenhet och som därmed förstår vården, dess utmaningar och hur digitala lösningar skall införas för att nå framgångsrika resultat. Samtidigt har vi kompetens inom alla de digitala delarna, från systemstöd, utveckling, integration, AI, maskininlärning och dataanalys. Den mixen gör oss unika på marknaden.  

CGI:s tjänst för smarta sjukhus hjälper sjukhus och regioner med den strategiska planeringen av de digitala initiativen för att uppnå störst nytta, bistå med hur digitala lösningar skall införas på ett säkert och effektivt sätt samt stödjer hur verksamheten bäst förändrar sitt arbetssätt för att nå de förväntade nyttorna.

För mer information, kontakta Robert Almqvist, Director Communications på CGI i Sverige.


Om CGI
CGI grundades 1976 och är ett av världens största oberoende konsultföretag inom IT och affärsverksamhet. CGI har 90 000 konsulter och yrkesverksamma personer över hela världen och erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster, från strategisk IT- och affärskonsultation till systemintegration, outsourcing av tjänster och verksamhet samt ett stort antal egna system. Vi finns på 30 platser i Sverige och arbetar där kunderna finns. Intäkterna för räkenskapsåret 2022 var 12,87 miljarder dollar. CGIs aktie handlas på TSX (GIB.A) och NYSE (GIB). Läs mer på www.cgi.com.