Stockholm, Sverige, 13 Oktober 2014

 

 
Microsoft Inner circle Microsoft Presidents club

Den 29 september genomförde Microsoft sin årliga konferens för Dynamicspartners och även i år blev CGI belönade med ett flertal mycket fina och prestigefyllda utmärkelser.

Som en av fem svenska partners belönades vi med ”Presidents Club”, som enda svenska partner är vi medlemmar av ”Inner Circle” och vi kan även kan stoltsera med att vi blev finalister i ”Partner of the Year Western Europe”.

CGI återtog med glädje titeln som "Partner of the year Microsoft Dynamics NAV", motiveringen löd:
”Denna partner går i bräschen för One Microsoft där man framgångsrikt levererar lösningar som bygger på Dynamics med Mobile First! Cloud First!  Man har dessutom lyckats sälja Dynamics NAV till mer än 100 nya kunder på den svenska marknaden under året.”

Vi riktar ett stort tack och grattis till alla på Microsoft Business Consulting som gjort detta möjligt. För CGI är en sådan här utmärkelse ett erkännande för årets intensiva arbete med våra kunder och vår strategiska affärspartner Microsoft.