Hur används och hanteras företagets tillgångar?  Information är företagets viktigaste tillgång och i vår uppkopplade värld är det viktigare än någonsin att se till att skydda informationen. Har din organisation en policy kring regler och rutiner, klassificering av information, behörigheter och användarkonton? Hör hur CGI hjälper till att skydda ditt företags viktigaste tillgångar i en video från 600Minutes Information & Cyber Security i oktober 2017.