Nästan 90 procent av företagen i tillverkningsindustrin har påbörjat initiativ kring digital transformation, enligt CGI Global 1000. De arbetar idag aktivt med att konvergera många mindre separata förändringsinitiativ i verksamheten. Men hur fostrar med den innovationskultur som krävs för att lyckas? Hör CGI:s syn på saken i ett klipp från StrategiTorget Verkstadsindustrin, Stockholm, april 2017.