Ovako behövde ersätta egenutvecklade system och med hjälp av CGI implementerade de Microsoft Dynamics AX till alla säljbolag i Europa  och USA.  Därefter har även ekonomisystemet bytts ut till MS Dynamics. Med leveransen från CGI har Ovako fått en bättre support till sina användare och kan enkelt få ut data ur systemet. Microsoft Dynamics AX fungerar för de flesta branscher.