Att hålla rätt på fyra miljoner forskningsprover är komplext. Men med hjälp av Mixed reality-teknik kan Biobanken norr spara upp till 3 000 arbetstimmar per år. Det är CGI som utvecklat plattformen HoloTagger som ligger till grund för lösningen för Biobanken. Men denna lösning kan också kan användas i många andra tillämpningar inom de flesta branscher.