Primary tabs

Att tillsammans leverera i stora teambaserade D365-implementationer i absoluta framkant har länge varit vårt signum, både i projektförvaltning, på den lokala marknaden och utomlands. Som etablerad spelare på marknaden har vi genomfört ett betydande antal D365-implementationer och Go live’s genom åren. Men, vi nöjer oss såklart inte med detta!

Med vår tydliga spets och vår gedigna erfarenhet av Mirosoft-plattformen kan vi i kombination med vår breda tjänsteportfölj erbjuda enormt slagkraftiga erbjudanden till våra kunder!

Vårt långsiktiga partnerskap gör att vi kan göra skillnad på riktigt genom att hjälpa våra kunder att få ut mesta möjliga av sina transformationsresor.

Bli en del av vårt team

Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar erbjuder vi gott om möjligheter inom ERP, CRM, utveckling och projektledning! Med vår stabila grund och expertis i branschen kombinerat med de mest spännande åtagandena och vår styrka som team kan vi erbjuda dig rätt grund och språngbräda att utvecklas karriärmässigt!

Sök lediga tjänster

Adrian Sjöström

Adrian Sjöström
Din roll/titel

”Lead Architect Microsoft Power Platform” Lösningsarkitekt, CRM expert, Funktionell design

Hur ser din dag ut?

Workshops, analyser av processer, förslag på lösning, prototyping, teknisk design. (I verkligheten väldigt många möten men också individuell problemlösning)

Varför ska man arbeta med Dynamics på CGI?

CGI är en av få leverantörer som kan leverera helheten och dessutom ge garantier. De stora strategiska initiativen kräver en stark leverantör som kan hantera många olika områden i samma leverans. Idag består en lösning inte bara av register utan process-stöd som rör sig genom kanaler som mobiltelefoner, outlook, web och chattar som leder till rekommendationer, automatiska lösningar eller vidarebefodringar till spetskompetens som löser problemet snabbast möjligt med minsta möjliga insats med en så nöjd kund som möjligt.

Berätta nåt du är stolt över att ha åstadkommit i din roll

Jag är extra stolt över en funktion för bilbesiktning där inspektören kan ta en bild och skriva ner noteringar om svåra områden på fordonet eller fordonsmodellen som t.ex. att hitta VIN-koden på chassit. På detta simpla sätt har hela produktionen dokumenterat och eliminerat problemet för alla framtida besiktningar. Detta ger enklare planering, kortare väntetider, snabbare besiktningar och slutligen nöjdare kunder till en lägre kostnad. Den här principen som bygger lite på vad jag kallar intern ”Crowd-sourcing” kan återanvändas i många scenarios och är egentligen bara en version av en vanlig kunskapsdatabas med anknytning till en unik situation som återkommer.

Berätta om vad du ser/har sett/upplevt för utvecklingsmöjligheter inom D365-grupperingen på CGI

CGI har fördelen att erbjuda de stora spännande uppdragen som omfattar hela plattformen. Vi har experter på alla delar vilket ger oss möjligheten att specialisera oss och ha spetskompetens i samarbete. CGI har också en stark relation till Microsoft vilket underlättar i våra leveranser. Vi har också en driftsorganisation som ger konsulterna större möjlighet att gå in i nya åtagnaden utan en stor ryggsäck av gamla projekt som stör fokus i nästa uppdrag.

Vad motiverar dig i ditt arbete?

Smarta lösningar, tacksamma kunder och smicker, även om en bra datamodell också ger gåshud. Jag brinner för att göra smarta enkla användarlösningar, gärna i komplicerade processer. Som track lead kan jag begära in en GDPR expert eller någon som skapar en grafisk layout i projektet vilket ger mig möjligheter som inte små företag kan erbjuda när jag vill ta fram bästa möjliga lösning. Microsofts plattform är väldigt spännande och erbjuder många olika möjligheter. Att ge ett större kundvärde eller en effektiviserad process genom analyser, bra verktyg och en bra solid datamodell ger glada kunder.

Vad ser du som din nästa utmaning/vad är ditt nästa steg?

Mitt nästa projekt, där någon kund står med ett rörigt problem som jag kan ta tag i.

Daniel Hallén

Daniel Hallén
Din roll/titel

Jag är senior verksamhetskonsult och hjälper våra kunder att implementera Dynamics 365. Lösningsarkitekt eller ansvar för ett specifikt område (Sälj, Inköp, Lager, Produktion) är den roll jag vanligtvis har inom ett projekt.

Förutom kundrelaterade projekt så är jag med i ett par kompetensforum som finns inom CGI där alla konsulter har möjlighet att vara med för att lyfta frågeställningar, dela med sig av kunskap eller bara vara med för att ta till sig ny kunskap.

Hur ser din dag ut?

Dagarna är väldigt varierande. De kan bestå av att ha workshops ihop med kunder för att analysera hur Dynamics 365 kan supportera deras verksamhet eller arbetsmöten för att konfigurera systemet enligt kundens behov. 

Varför ska man arbeta med Dynamics på CGI?

Det finns framförallt två anledningar till att jag starkt rekommenderar att jobba med Dynamics på CGI:

  • Kollegorna - Det finns väldigt många trevliga och duktiga kollegor. Det finns oerhört mycket kunskap inom gruppen och denna delas friskt inom gruppen vilket gör att den personliga utvecklingen inom CGI är hög. 
  • Kunderna – Det är en väldigt intressant mix av kunder från olika branscher och det som gör det så spännande är att alla kunder har olika förutsättningar. Vissa går från gamla versioner av AX med en egen IT-avdelning som kan systemet medan andra går från helt andra affärssystem.
Berätta nåt du är stolt över att ha åstadkommit i din roll

Det som gör mig stolt är när vi som team ger kunden något som de inte skulle klarat av själva. Det kan vara att presentera realistiska tidsplaner med alla aktiviteter som vi av erfarenhet vet måste finnas med eller om vi ifrågasätter krav som kunden kommer med för att hitta den bakomliggande orsaken till kravet och lösningen därmed visar sig vara något helt annat egentligen.

Berätta om vad du ser/har sett/upplevt för utvecklingsmöjligheter inom D365-grupperingen på CGI

Det som har skett under senaste tiden är att kompetensforum har dragits igång där konsulter kan vara med i de forum som de önskar. Detta initiativ känns väldigt bra och kommer gartanterat att utvecklas med tiden. Dessa höjer kunskapsnivån hos oss som konsulter samtidigt som det säkerställer att vi delar med oss av lärdomar vi får inom olika projekt.

Vad motiverar dig i ditt arbete?

Det som motiverar mig är att få möjligheten att hjälpa kunder att få ett modern och bra system och att resan dit blir så bra som möjligt genom att projektet drivs på rätt sätt.

Vad ser du som din nästa utmaning/vad är ditt nästa steg?

Utmaningen är framförallt att förstå hur hela Microsoft-plattformen kan användas för att skapa effektiva och användarvänliga verktyg för kunderna och inte enbart fokusera på Dynamics 365.

Rebecka Engvall

Rebecka Engvall
Din roll/titel

Applikationskonsult - Analyst - Dynamics 365 CE - Accelerate

Hur ser din dag ut?

I min roll som applikationskonsult jobbar jag som en brygga mellan kundens verksamhet och utvecklarna. Större delen av min tid ägnar jag åt kundprojekt där jag bland annat får genomföra kravanalys, agera testare, utbilda kunder, configurera systemet samt utreda och lösa projektrelaterade utmaningar i allmänhet.

Varför ska man arbeta med Dynamics på CGI?

För det första är Dynamics 365 CRM verkligen ett CRM-system som jag står bakom. Det faktum att man med systemet verkligen kan tillgodose kundens behov gör det jätteroligt att arbeta med. Dessutom är CGI en organisation vilken jag är väldigt glad att vara en del av. Jag har härliga och hjälpsamma kollegor vilka jag med enkelhet kan fråga om hjälp. Jag uppskattar verkligen den teamkänsla som Dynamicsteamet innehar vilken inte bara utger en känsla av trygghet utan även utmaning och utveckling.

Berätta nåt du är stolt över att ha åstadkommit i din roll

I mitt första projekt var det en del händelser som ledde till att jag fick ta större ansvar en planerat. Av de uppgifter jag fick så var majoriteten nytt för mig. Jag känner en stolthet över att jag vågade ta mig an uppgifterna och utförde dessa med ett bra resultat. Det blev många tuffa dagar och sena kvällar, och jag känner en stolthet över det team jag var en del av. Vi har alla varit riktiga kämpar!

Berätta om vad du ser/har sett/upplevt för utvecklingsmöjligheter inom D365-grupperingen på CGI

Jag är väldigt glad för att jag i mitt första projekt fick mer ansvar än planerat. Det visade att CGI vågade tro på mig och projektgruppen. I sin tur har detta lett till en otrolig utvecklingskurva kunskapsmässigt för min del. Eftersom många av de ansvarsområden jag tilldelades var nya för mig så är dessa nu istället känt territorium. Det gör mig glad att vi ges möjligheten att ständigt utmanas (=utvecklas) i projekt och vårt arbete.

Vad motiverar dig i ditt arbete?

För mig är det viktigt att vet att jag har möjlighet och ges förutsättningar att öka min kunskap och min senioritet. Det är även viktigt att jag ser ett engagemang hos min chef vad gäller att hjälpa/stötta mig under min karriärs gång. Utöver personliga mål så är samhörighet otroligt viktigt för mig. Snarare än konkurrans motiverar känslan av sammarbete mig. I projekt görs det så tydligt att man åstadkommer så mycket mer tillsammans än ensam.

Vad ser du som din nästa utmaning/vad är ditt nästa steg?

I min roll som Analyst vill jag i ett första skede samla på mig så mycket kunskap som möjligt. Jag vill bli så bra på produkten som jag kan och känna mig trygg i min roll och min kapacitet. I ett nästa skede hoppas jag att detta kommer leda till en mer senior roll inom CGI.

Mer om Dynamics 365

Dynamics 365 är Microsofts molnbaserade affärsplattform, en lösning som är en vidareutveckling av ERP-plattformarna Dynamics AX och NAV som samtidigt gifts samman med CRM. Det gör att Dynamics 365 raderar gränsen mellan CRM och ditt affärssystem och ger dig smarta lösningar som tar hänsyn till hela kundresan.

Dynamics 365 - affärssystem som optimerar din affär

Aktieprogram och delägarskap

Som delägare har du möjlighet att påverka och i vårt aktieprogram matchar CGI ditt bidrag, krona för krona upp till 3% av din månadslön.

Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder ett årligt friskvårdsbidrag på 3000 kr.

Föräldralön

Vi betalar upp till cirka 90% av din lön under den första tiden hemma.

Interna karriärvägar och kompetensutveckling

Din karriär och personliga utveckling bygger du tillsammans med våra engagerade ledare.

Pensionslösningar

Vi erbjuder attraktiva och förmånliga pensionslösningar.

Personalbil

Personalbilen används som en privatbil men leasas av CGI.

Trygg anställning

På CGI anställs du med kollektivavtal och försäkringar.

Work-life balance

Flexibla arbetstider och möjlighet att välja varifrån du vill arbeta ger dig möjlighet till balans mellan privatliv och arbete.