Prediktiv analys kan användas på många sätt och göra digitala satsningar enklare och mer effektiva. Trots det anpassar bara hälften av bolagen i vår årliga Digital Maturity Assessment sitt digitala kundmöte utifrån de data de samlar in. Vi presenterar två exempel på bolag som skapat affärsvärde utifrån sin dataanalys.

Ökad retention genom optimering av kundupplevelsen

Vi börjar med ett startup-företag inom sociala nätverk som inledde sin framgångsresa när man blev uppköpta av ett riskkapitalbolag. Med en expansiv affärsplan lyckades man utveckla ett socialt nätverk där medlemmarna skapade egna digitala avbilder som de sedan kunde visa upp för varandra. Man lyckades snabbt fånga in ett stort antal användare över hela världen, men utmaningen var att få alla att stanna kvar. Således blev ett av de viktigare nyckeltalen frekvensen återkommande användare (retention-rate). Med en begränsad budget föll valet på en lösning där man kombinerade machine learning med prediktiv analys.

Med hjälp av machine learning kunde problemen identifieras

”Det blev snabbt tydligt att majoriteten av medlemmarna var aktiva under helgerna. Samtidigt kunde vi se att allt fler lämnade nätverket. För att identifiera vad som påverkade medlemmarna mest analyserade vi deras beteenden på webben och räknade ut det med hjälp av machine learning. Vi kunde sedan ta fram en rapport över vilka delar av kundmötet som påverkade återkomstfrekvensen mest”, säger Mårten Lindblad, dataanalytiker på CGI.

Efter att ha identifierat de viktigaste kontaktytorna på webbplatsen kunde man optimera användarupplevelsen, men det fanns även förbättringspotential organisationsmässigt. Genom att kartlägga de viktigaste åtgärderna kunde man spara in på både tid och arbete. Dataunderlaget användes även för att prognostisera, vilket gjorde att framtida satsningar fick ett mer relevant fokus.

Bättre matchning, bättre rekryteringar

Våra undersökningar visar att bara hälften av Sveriges företag har rätt verktyg för att attrahera nya medarbetare. Men analysföretaget PerformancePotential har utvecklat ett verktyg som förenklar matchningen mellan uppdragsgivare och potentiella medarbetare.

Med en allt högre tillväxt och tuffare konkurrens har jakten på den digitala topptalangen aldrig varit mer utmanande

Med hjälp av ett öppet formulär som den sökande fyller i kan man identifiera personens drivkrafter och preferenser. Företaget som söker personal gör en liknande analys och en matchning till den aktuella tjänsten blir möjlig.

”En stor del av dagens rekryteringar misslyckas för att de tester som används inte matchar de agila kraven. Analysunderlaget som tas fram är alldeles för begränsat och kopplas till egenskaper som anses vara framgångsrika. Människan är dynamisk och hennes framgång handlar mycket om i vilken miljö och kultur som hon hamnar i. Traditionellt har man försökt att minimera risken genom att begränsa dynamiken. Med vårt verktyg minskar vi istället risken genom att öka dynamiken och ger både individ och verksamhet ett bredare underlag”, säger Marika Skärvik, vd på PerformancePotential.


Läs mer

Vi omvandlar data till affärer, läs om vårt erbjudande inom BI och beslutsstöd.


Företagskulturen är en av grundpelarna i en lyckad anställning. Men i de rekryteringstest som används saknas möjligheterna att fånga upp och analysera mjuka värden som exempelvis värderingar. Istället görs tolkningar och den mänskliga faktorn är ett faktum. I den undersökning som har gjorts av PerformancePotential och Ratio svarar en fjärdedel av företagen att deras nyrekryteringar inte har levt upp till förväntningarna.

Om den nyanställde inte delar samma värderingar, är risken stor att rekryteringen blir en besvikelse

"Extra tydligt är det bland de välgörenhetsföretag som vi jobbar med. Här är rätt värderingar extremt viktiga. Men även bland andra företag är värderingar en avgörande faktor. Bland de företag som har rekryterat med vårt verktyg kan vi se att anställningstiden är betydligt längre”, säger Marika Skärvik.

Det är inte bara för rekrytering som verktyget kan användas. Med en kartläggning av medarbetarnas kompetenser och värderingar kan ledningen göra bättre beslut.

"Inom organisationer tas en stor del av besluten utan att man tar tillräckligt med hänsyn till medarbetarna själva. Genom att kartlägga intressen och kompetenser kan chefer få en mer korrekt uppfattning om hur besluten bäst kan fördelas. När medarbetare värdesätter sitt arbete genererar det positiv inverkan som bland annat högre effektivitet och motivation", avslutar Marika Skärvik.