Conny Svensson
Conny Svensson

Conny Svensson, AI-expert på CGI och en av CGI:s medgrundare till AI Sweden, tar nu själv klivet in i organisationen. Under ett år kommer han att vara tjänstledig från CGI för att helhjärtat sprida ordet om möjligheterna med tillämpad AI.

AI Sweden är ett regeringsinitiativ och ett samarbete mellan ett åttiotal olika representanter från privat näringsliv, offentlig sektor, högskolor och forskningsinstitut. Conny kommer att under ett år vara anställd hos huvudaktören Lindholmen Science Park för att leda initiativet ”AI Change Agent”, som har fokus på att öka organisationers förmåga att nyttja möjligheterna med AI i samhället och i privat sektor.

Varför tar du klivet?

”Jobbet är som klippt och skuret för mig. Jag har haft hand om samarbetet med AI Sweden och sitter med i rådgivande kommittén för skapandet av AI Change Agent-utbildningen som körs i pilot just nu. För rollen krävs att man inte bara har koll på tekniken utan även har jobbat med tillämpad AI i verksamheter för att lösa konkreta problem. Det är först när verksamheten involveras som man kan man få ut den riktiga kraften ur AI, och mitt uppdrag blir att få ut den kunskapen i företag och organisationer i landet. På många sätt tar jag vidare till AI Sweden det jag arbetat med på CGI, men nu som generell rådgivare”.

Kan du ge exempel på några AI-tillämpningar som CGI gjort?

”Ett bra exempel är vårt samarbete med Region Halland, en region som är väldigt långt framme i sitt analytiska tänkande. Här har vi med hjälp av AI kunnat förutse mental psykisk ohälsa bland unga med gott resultat. Vi arbetar också med ett AI-projekt som kan förutse hur många nya patienter som kommer in på akuten de närmaste dygnen och hur länge de bedöms behöva stanna kvar. Dessa känns extra viktiga med tanke på de utmaningar som vården har idag”.

Publik sektor och vården specifikt är områden som har stor nytta av att implementera AI, säger Conny. Ett problem är dock att vårdapparaten består av en mängd olika datasystem och processer som sätter hinder i arbetet. Därför blir ett av de första projekten att undersöka hur man kan skapa en gemensam modell för informationsinhämtning och -bearbetning inom vårdsektorn.

”Annars är rollen rätt oskriven, jag får ganska fria händer att utforma den själv. En hel del kommer att handla om att lyfta goda exempel och best practices så att alla inte behöver uppfinna hjulet igen. Det kommer förmodligen också att handla om att definiera själva change agent-rollen på nationell nivå och att visa hur strategiskt viktig den rollen är för att lyckas med sina AI-tillämpningar”.

Conny Svensson börjar sitt ettåriga uppdrag på AI Sweden den 11 januari 2021.