Idag läggs mycket arbetskraft på patientregistrering och vägledning på sjukhus. Det tar också mycket tid för patienten att ankomstregistrera sig och sjukhus är ofta stora anläggningar där det kan bli långa sträckor att transportera sig och svårt att hitta. OMNI360 självbetjäningslösning är ett digitalt kundflödeshanteringssystem för hälsa och sjukvård. Lösningen automatiserar patientregistrering, information och vägledning.

Lösningen gör det möjligt för kunden att identifiera sig, söka efter bokningsinformation och registrera sig. Vid registrering så guidas patienten också till rätt plats med hjälp av kartfunktionen. I väntrummet så blir patienten inbjuden via väntelägets informationsdisplay till rätt rum så att patienten lätt kan förflytta sig självständigt.

Smidig service dygnet runt

OMNI360 självbetjäning är utformad för att automatisera en professionell rutinuppgift, så att personalen kan fokusera mer på omvårdnad. Användargränssnittets lätthet säkerställer att upp till 100 procent av dagens registrering kan ske via en självbetjäningslösning. 

På CGI har vi lång erfarenhet och kompetens inom hälsovård, specialistvård och sociala tjänster. Vi strävar ständigt efter att hitta och utveckla nya tjänster som kompletterar kundens befintliga servicepaket och hjälper till att lösa utmaningarna för kundens välfärd. Vill du veta mer, är du varmt välkommen att kontakta oss.