Charlotta Wark

Charlotta Wark

Vice President, Public Relations, CGI Global

Grönt är det nya svarta. Alla vill visa sin omsorg om miljön och även bank- och finanssektorn har gjort stora framsteg på området de senaste åren. Förutom att det säkert ligger ett äkta engagemang bakom, är det också allt tydligare att det är lönsamt att vara grön.

Det ger en viktig signal till kunderna som allt mer efterfrågar hållbara erbjudanden från företag med hållbarhetstänk. Det är helt enkelt för riskabelt att stå utanför. Vem skulle exempelvis vilja investera sina pensionspengar i ett kolkraftverk?

Flera banker har också lyckats göra verklighet av några av sina gröna visioner i intressanta projekt. På Bank of England arbetar man nu för att enskilda banker och försäkringsbolag ska ta hänsyn till de finansiella risker som kan uppstå till följd av klimatförändringar, på samma sätt som man gör vid traditionella risker som ränteförändringar. Bank of England har också lanserat en e-learningplattform som hjälper sina kundföretag att förbättra sin hållbarhetsinformation.

En annan bank som tagit fram ett intressant projekt för att puffa sina kunder att göra hållbara val är Ålandsbanken. Där har man tagit fram ett kort som mäter koldioxidavtrycket baserat sina kunders inköp.

Men även i Kina finns exempel på intressanta miljöprojekt som tagits fram av finanssektorn. Ett som kan få stor positiv inverkan är ett initiativ som kommer från Alipay, som är Alibabas betalapp och Kinas största betalsätt. Alipay har tagit fram en gamifierad app där deras kunder samlar ”gröna poäng” genom att fatta gröna beslut i sin vardag. Exempelvis får kunderna fler poäng om de hyr en cykel istället för att ta bilen till jobbet och så vidare. När kunden har samlat tillräckligt många poäng så planterar Alibabas dotterbolag Ant Forest, ett träd i kundens namn.

Sedan starten i augusti 2016 har Ant Forest planterat 122 miljoner träd (!) i Kinas torraste regioner i Mongolia, Gansu, Qinghai och Shanxi. Träden täcker nu en yta av 112 000 hektar, och om jag förstod det rätt så kommer de, om de försätter plantera träd i samma takt i två år till, att sänka Kinas koldioxidavtryck med hela fem procent! Den 19 september i år vann Alipay också FNs Champions of the Earth awardför projektet – förmodligen ett välförtjänt pris.

En tanke slår mig: Tänk om man genom en betal-app som till exempel swish skulle kunna få en hel population att ändra sitt beteende på liknande sätt. Datan finns där, och bankerna kan hjälpa sina kunder att fatta grönare beslut. Bara fantasin sätter gränserna.

About this author

Charlotta Wark

Charlotta Wark

Vice President, Public Relations, CGI Global

Charlotta är en nyfiken ledare som sällan missar ett tillfälle att diskutera hur ny teknik påverkar och utgör nya möjligheter för vårt samhälle – på kort och lång sikt. Med rötter inom förändringsledning bidrar Charlotta med en bred kompetens och erfarenhet från roller som till ...