Charlotta Wark

Charlotta Wark

Vice President, Public Relations, CGI Global

Låt oss prata om exponentiell utveckling och hur vi försöker förstå och planera för utvecklingskurvor som stökar med vår hjärna på ett sätt som döljer de uppenbara sanningarna helt enkelt.

Det finns en liten risk att du väljer att ge upp innan du nått slutet av denna blogg när du försöker följa logiken. Men om du följer med mig så ska jag försöka att öppna dina ögon och visa några hemligheter som ”normala homo sapiens hjärnor” inte kan se.

Först och främst, vad är skillnaden mellan linjär och exponentiell?

Skillnaden mellan linjärt tänkande och exponentiellt tänkande är att linjärt tänkande stödjs av ditt naturliga sätt att se världen, det vill säga; det är baserat på vad du vet om världen runt omkring dig. Exponentiellt tänkande å andra sidan är svårare att förstå. Vår gamla hjärna har svårt att föreställa sig kraften i fördubbling av utförande. Ja, exponentiell tillväxt är något vi matematiskt kan bevisa ganska enkelt, men konceptet bakom är svårare för oss att förstå.

För att hjälpa dig visualisera de extrema skillnaderna mellan linjärt- och exponentiellt tänkande så kommer här ett exempel:

  • När jag tar ett steg så är det cirka en meter. Så om jag tar 30 ”linjära” steg, då kan jag enkelt föreställa mig en plats cirka 30 meter bort och hur långt jag kommer.

  • Om jag istället tar 30 ”exponentiella” steg (vilket innebär att mitt steg fördubblas varje gång, så 1 meter, 2 meter, 4 meter etcetera) kan jag inte föreställa mig en punkt 1 miljard meter bort (vilket för övrigt skulle ta mig cirka 26 gånger runt jorden!) oavsett hur mycket jag försöker tänka på det.

Denna avvikelse är alarmerande, speciellt i arbetsytan. Som företagsledare tänker vi i relaterbara termer eftersom vi trots allt är mänskliga. Vi agerar och reagerar på ett linjärt sätt, vilket medför att vi tänker på samma sätt när det gäller affärsutveckling, teknik och affärsstrategi. Tekniken har utvecklats exponentiellt på många områden, vilket innebär att prisprestandan fördubblas vartannat år (Moores lag).

Det här är ju enkel matematik, så vad är problemet?

Anledningen till att det här är en stor sak, är för att vi måste vänja oss vid det här tankesättet för att hålla jämna steg med teknikvärldens utveckling, som har vuxit exponentiellt de senaste decennierna. Se på nya tekniker såsom digitala foton, 3D-utskrift, robotik, datorer och mobiler. Anmärkningsvärt är således hur den linjära tillväxtkurvan toppar den exponentiella tillväxtkurvan när man ritar ut siffrorna i de tidiga faserna av utvecklingen, vilket gör att många företagsledare överger den nya tekniken eftersom de pressas att visa upp kortsiktig tillväxt.

Som ni kan föreställa er så kommer alla företagsledare att börja tvivla på sig själva och sina affärsbeslut när de ser sina konkurrenter växa snabbare, vara mer lönsamma och därför inte ha uthållighet att vänta ut och invänta hockeyklubbans tillväxtkurva för den lovande framtiden.
Det sätt vi tänker på och strategier kring digitala affärsmodeller blir lätt färgade av det vi vet från den analoga världen, eftersom att det inte är den digitala teknologin som definierar strategin, det är dess förmåga att skapa exponentiellt värde. Ett inkrementellt tankesätt fokuserar på att göra något bättre – medan exponentiellt tankesätt gör något annorlunda.

Incremental vs linear
Incremental vs linear development

 

Så vad betyder allt detta för finanssektorn?

Finanssektorns framtid formas naturligtvis också av de exponentiella förändringarna. Det viktigaste kommer inte att vara tekniken i sig, utan snarare den attityd vi har som företagsledare när vi planerar för vår framtid.

Vår sektor är i själva verket den perfekta marken för att plantera exponentiella idéer på grund av det faktum att den idag, per definition baseras på konceptuella idéer, nästan helt digitaliserad. Det här betyder att vår sektor påverkas starkt av ny teknik, automatisering och dataanvändning, men räddas av hårda regler. Det som nu kommer att vara nyckeln är våra relationsmodeller, vilka kommer att avgöra våra framtida positioner. Vem som nu ser allvaret i att fånga klienten här och nu, kommer att lyckas.

Framtiden är redan här med nästa generations banker som långsamt växer fram och som snart kommer att överträffa den traditionella linjära bankbanan, så frågan är; är du redo att ruska om ditt linjära tankesätt för att hamna framför kurvan?

Och nu, med det exponentiella ljuset som tänds i det linjära mörkret, kom ihåg att de nästkommande 20 åren kommer att vara mer transformativa än de senaste 2000 åren när det kommer till den tekniska utvecklingen.

About this author

Charlotta Wark

Charlotta Wark

Vice President, Public Relations, CGI Global

Charlotta är en nyfiken ledare som sällan missar ett tillfälle att diskutera hur ny teknik påverkar och utgör nya möjligheter för vårt samhälle – på kort och lång sikt. Med rötter inom förändringsledning bidrar Charlotta med en bred kompetens och erfarenhet från roller som till ...