Primary tabs

Thomas Wallenfeldt

Thomas ansvarar för datadriven hälso- och sjukvård inom CGI Sverige. Han har en lång och gedigen erfarenhet av analytics och specialkompetens inom styrning och uppföljning. Thomas har genom åren haft roller som advisor, projektledare, lösningsarkitekt, business analyst med mera.

Thomas specialområden är datadriven hälso- och sjukvård, strategisk planering inom hälso- och sjukvård samt advanced analytics inom hälso- och sjukvård. Han medverkar i flera projekt kring hur machine learning / artificiell intelligens kan tas tillvara inom och utveckla den svenska hälso- och sjukvården.

From this author

Strategisk styrning inom hälso- och sjukvård

9 April 2019 Hälsovårdssystemen världen över står inför utmaningar som stigande kostnader och en ökad efterfråga på bättre resultat. Dessa utmaningar drivs delvis av vår åldrande befolkning som lever längre med kroniska tillstånd, vilket resulterar i allt mer komplexa vårdbehov och mer frekventa förvärringar som ...