Thomas ansvarar för datadriven hälso- och sjukvård inom CGI Sverige. Han har en lång och gedigen erfarenhet av analytics och specialkompetens inom styrning och uppföljning. Thomas har genom åren haft roller som advisor, projektledare, lösningsarkitekt, business analyst med mera.

Thomas specialområden är datadriven hälso- och sjukvård, strategisk planering inom hälso- och sjukvård samt advanced analytics inom hälso- och sjukvård. Han medverkar i flera projekt kring hur machine learning / artificiell intelligens kan tas tillvara inom och utveckla den svenska hälso- och sjukvården.