Med nästan två decenniers erfarenhet av finansiella tjänster och betalningar är Srijan Sharma Director Consulting Payments Expert på CGI och har specialiserat sig på att navigera i kritiska branschförändringar och regleringslandskap. Under sin karriär har Srijan samarbetat med många banker i Europa och bidragit med ovärderliga insikter och stöd vid genomförandet av stora omvandlingar inom betalningsområdet. Han har också spelat en avgörande roll för att vägleda bankerna i att säkerställa efterlevnad av regelverket. Dessutom har han varit djupt involverad i införandet och optimeringen av betalningsprocesser och förbättrade kundupplevelser genom digitalisering.

Hans erfarenhet sträcker sig till att leda omvandlingsprojekt som driver innovation och operativ excellens, vilket ger konkreta resultat för finansinstitut. Utöver sin praktiska erfarenhet håller sig Srijan i framkant av branschutvecklingen, inklusive utvecklingen inom området digitala valutor från centralbanker, PSD3-implikationer, framväxten av osynlig bankverksamhet och utvecklingen av digitala banklandskap. Hans tillvägagångssätt blandar strategisk vision med praktisk implementering, vilket säkerställer att institutioner inte bara uppfyller lagkrav utan också utnyttjar nya möjligheter i det snabbt utvecklande ekosystemet för betalningar.