Att arbeta med effektivt och hållbart förändringsarbete är en passion för Kevin där han oftast har rollen att förbättra samverkan mellan IT, organisation och människor.

Med dataplattformslösningar hjälper han organisationer med att skapa de bästa förutsättningarna att leverera viktig information för att fatta välgrundade affärsbeslut.