Johan är en erfaren Cloud-arkitekt och fullstack-utvecklare med en passion för mjukvara och problemlösning. Med över 10 års samlad erfarenhet inom branscher som telekom, finans och retail har Johan god förmåga att bidra och skapa mervärde. Johan är dubbelcertifierad hos Google Cloud som både Professional Cloud Architect och Professional DevOps Engineer. Idag ligger Johans fokus på Google Cloud Platform, modern och agil utveckling och rådgivning.