Joakim Lindholm arbetar som lösningsarkitekt på CGI, med fokus på både lösnings- och teknisk arkitektur. Han har drygt 12 års erfarenhet av ERP-implementationer i bagaget, inklusive +9 års erfarenhet av Microsoft Dynamics-plattformen. Han har ett stort intresse för projektmetodologi och att ständigt dra lärdom och införa bättre sätt att leda och driva framgångsrika Dynamics-implementationer.