Joakim Lindholm

Joakim Lindholm

Director Consulting Expert / Dynamics 365 Solution Architect

Många företag strävar efter att bli mer datadrivna. Till stor del innebär det att företag kan basera sina beslut på data istället för på magkänsla eller allmänna observationer. Det innebär också att flytta fokus i sitt beslutsfattande, från reaktivt till proaktivt, men även om att göra data och analys till en grundläggande del av affärsstrategin och organisationskulturen.  

Data och Dynamics 365

För att kunna bli datadriven krävs att verksamheten har en enhetlig syn på sin data. I de flesta verksamheter har olika avdelningars kärnprocesser inte tillgång samma data, eller data ser olika ut beroende på var den används. Ett första steg är att få en gemensam datamodell på plats, det vill säga att data har samma format oavsett var man kommer åt den.  

Att implementera ett övergripande modernt affärssystem, som Microsoft Dynamics 365, går ofta hand i hand med att skapa en gemensam datamodell för verksamheten. Affärssystemet bidrar då också med att skapa gemensamma processer för verksamheten, vilket möjliggör att få tillgång till data i ett gemensamt format. När all data är i samma system blir det också enklare att analysera den, vilket ger mer exakta prognoser och bättre beslutsunderlag.  

Utan någon vägledning kan det vara lika förvirrande och kontraproduktivt att ha tillgång till massor av information från en mängd olika källor som att inte ha någon information alls. Det är därför avgörande att man tydligt definierar vilken data som användare och olika roller skall ges åtkomst till för att kunna utföra sina jobb mest effektivt. Med ett affärssystem som Microsoft Dynamics 365 får du automatiskt tillgång till många färdiga rapport- och dashboardpaket definierade för olika roller. Dynamics 365 erbjuder ett ramverk för att skräddarsy behörigheter och säkerställa att varje roll ska få tillgång till rätt data. 

Dra nytta av erfarenhet 

På CGI har vi lång erfarenhet och kompetens inom Dynamics och dess datamodell, men även gedigen kompetens av att bygga datalager och beslutsstöd kopplat till Dynamics. Genom att vi jobbat med ett brett spektrum av olika branscher, har vi möjlighet att vägleda våra kunder i deras resa med att bli mer datadrivna, baserat på industrispecifika ”best practices”. 

Har du storslagna ambitioner för att bli mer datadriven är det enkelt att bygga det i Dynamics. Power BI är till viss del integrerat med Dynamics och många funktioner är redan inbäddade i systemet. Skulle de befintliga funktionerna inte räcka till erbjuder Dynamics också standard API:er som gör det enkelt att både integrera data från andra system och för att bygga analys och BI-funktioner baserat på Dynamics.  

Att sedan lägga på ett maskininlärnings- eller AI-lager uppepå Dynamics gör att systemet kan lära sig hur det ska tolka företagsdata och därmed kunna skapa ännu bättre prognoser, med mer prediktiv analys och beslutsunderlag. De mer AI-baserade delarna går att applicera på nästan alla delar av verksamheten för att få en bättre och mer lärande organisation, i allt från inköp, till kundservice och produktutveckling. 

Governance 

En grundläggande del för att upprätthålla en god datakvalitet, är att det finns tydliga rutiner och regelverk för ens data. Data Governance innefattar processer och rutiner för att styra och fatta proaktiva beslut gällande data tvärsöver bolagets alla affärsprocesser. Data Governance säkerställer roller, ansvar och regelverk för hantering av data och skapar förutsättningar för löpande förbättringar.  

Här kan vi på CGI hjälpa er att skapa ett ramverk för att lättare skala för att möta användarnas krav, bli mer effektiva i att hantera data som en tillgång och, viktigast av allt, börja använda analyser för ett säkert beslutsfattande. 

Funderar du på att bli mer datadriven kontakta mig så berättar jag mer eller läs mer om hur vi kan hjälpa dig med Microsoft Dynamics 365. 

About this author

Joakim Lindholm

Joakim Lindholm

Director Consulting Expert / Dynamics 365 Solution Architect

Joakim Lindholm arbetar som lösningsarkitekt på CGI, med fokus på både lösnings- och teknisk arkitektur. Han har drygt 12 års erfarenhet av ERP-implementationer i bagaget, inklusive +9 års erfarenhet av Microsoft Dynamics-plattformen. Han har ett stort intresse för projektmetodologi och att ständigt dra lärdom och ...