Håkan Blomqvist är en senior säkerhetskonsult på CGI med erfarenhet inom IT, informationssäkerhet, fysisk och logisk säkerhet. Han har specialiserat sig på myndigheter kopplade till nationell säkerhet och försvar. Han har en kandidatexamen i systemvetenskap från Karlstads universitet och har haft befattningen som teknisk officer inom Försvarsmakten, där han både inrikes och utrikes, hanterade signal- och informationssystem.