Anders Markstedt arbetar med interaktion och visualisering, till exempel i form av utveckling av chatrobotar och lösningar som använder förstärkt verklighet (Augmented Reality/Mixed Reality). Anders är baserad på CGI i Umeå.