Digitaliseringen sveper genom alla branscher och förändrar sätten vi söker, väljer, köper och konsumerar varor och tjänster. Inom energisektorn för den med sig flera nya affärsmodeller varav flera direkt kopplade till den ökande graden av elektrifiering och produktionen av förnybar energi.

Idag kan energikonsumenter bli producenter och det finns exempel på många mindre organisationer som bygger upp kapacitet för egen användning och försäljning av energi. Förändringarna gör det allt mer komplext att upprätthålla balansen i ett system som är “grönare”, men fortfarande kostnadseffektivt och pålitligt.

Nya energisystem måste kunna se kunderna som marknadsaktörer och erbjuda dem tjänster som stöder detta. Det finns flera exempel på stora företag som till exempel drar ner på sin energiförbrukning under de timmar då energin är som dyrast eller ger sina energileverantörer tillgång till sin reservkraft när den inte behövs för att på så sätt omvandla en kostnad till en intäkt.

Synlighet skapar medvetenhet

Det finns idag flera exempel på stora företag som tittar på lösningar där smartare användning av energi kommer att reducera kostnaderna. Ett exempel är tidningshuset The Herald and Times Group I Skottland som räknar med att kunna spara 2,5 miljoner kronor under fem år genom att ändra hur man använder sin energi.

Men det är inte bara de stora företagen som vinner på denna modell. Varje enskild konsument kommer att förändra sin energianvändning vart efter allt fler funktioner och enheter ansluts till nätet och kan övervakas och styras. Idag går stora mängder energi åt till exempel när outnyttjade utrymmen värms, kyls, ventileras och belyses. Med sakernas internet och smartare system kan man visualisera detta vilket kommer att få mycket stor inverkan på medvetenheten och förbrukningen.

Affärsmodeller som gör det möjligt för till exempel grupper av konsumenter att gå samman och köpa eller sälja sin energi på handelsplatser, något till exempel nederländska Alliander erbjuder, är också en spännande utveckling. I Storbritannien finns projekt såsom the Living Grid där tre stora koncerner gått samman för att öka sin flexibilitet och effektivitet när det gäller energi.

En annan modell bygger på att lokala producenter och konsumenter kopplas samman vilket minskar transmissionsförluster och därmed gör det möjligt att sänka priset på energin till de lokala konsumenterna.

Allt handlar om data

Vad alla dessa nya modeller har gemensamt är att de involverar insamling och utbyte av enorma mängder data i realtid, och att de gynnar företag som är experter i att omsätta informationstillgångar till intäkter. Ofta är de även specialiserade på smarta hem och fokuserar på att ta fram nya tjänster och produkter som gör kundernas liv enklare och bättre.

I rapporten IDC Energy Insights (2017) hävdade man att år 2020 kommer 20 procent av energimarknaden att bestå av företag som inte är traditionella energibolag. Men idag ser vi en mycket större medvetenhet från energibranschen och många, spännande innovationsprojekt bedrivs av de traditionella kraftbolagen och distributörerna. Här finns exempel såsom Vattenfalls experiment där man skapade ett hus där en familj fick bo under ett år med fokus på att se hur mycket de skulle kunna reducera sin miljöpåverkan genom en mer medveten energianvändning.

Även där handlade det mycket om att synliggöra hur mycket energi olika aktiviteter kräver och kostar, vilket gör att konsumenter och företag kan anpassa sin användning. Men för att kunna visa denna kostnad i realtid krävs att producenten, distributören och marknadsplatsen är uppkopplade mot varandra och dela informationen i realtid.

Nu när försäljningen av bilar som drivs helt eller delvis på el skjuter höjden, är det också många företag som tittar på de utmaningar som detta skapar för de lokala elnäten som inte är dimensionerade för att hantera belastningen från 1000-tals bilar som under en kort tidsperiod kräver enorma mängder energi. Men det finns även företag som ser de anslutna elbilarnas batterier som en förlängning av elnätet och en resurs som kan användas.

Att förvänta sig det oväntade

Klyschan att den enda konstanten är förändring är mer sann än någonsin och det enda vi vet säkert är att riskerna att bli omsprungen aldrig varit så stora. När man tidigare kunde kosta på sig att i lugn och ro fundera igenom vad man behövde satsa på under nästa årtionde måste man idag vara beredd att tänka ut, utveckla och driftsätta nya tjänster kontinuerligt.

En mycket stor andel av kunderna kan mycket väl tänka sig att byta leverantör när det främsta argumentet inte längre enbart är att erbjuda något eller några ören billigare kilowattimmar, utan ett batteri med värdeadderande tjänster som gör livet enklare och roligare. Då vill det till att man har en plattform och infrastruktur som gör det möjligt att implementera nya tjänster och affärsmodeller kontinuerligt.

Text: Robert Almqvist