Under de närmaste åren kommer många branscher att nå en digital brytpunkt, vilket ökar trycket på de organisationer som inte rör sig tillräckligt snabbt. För att lyckas krävs en holistisk digital transformationsstrategi och roadmap som hjälper organisationen att bli smidig och driva förändring i rätt takt och skala.

På CGI har vi utvecklat en digital transformationsmetodik som tillhandahåller verktyg, övningar och mallar, fastställer kritiska milstolpar och som framförallt väcker de viktigaste frågorna för att utveckla och genomföra en effektiv digital strategi och roadmap.

Vårt ramverk börjar med antagandet att företagsövergripande organisatoriska och kulturella förändringar krävs för att bli en agil verksamhet. Det bygger också på att varje roadmap och strategi skiljer sig åt, utifrån varje kunds organisationsstruktur och affärsmål. Vi utvecklar därför ett anpassat tillvägagångssätt baserat på varje kunds unika situation. Kontakta oss för att lära dig mer om hur vår resa tillsammans för att omvandla din verksamhet kan se ut.

Vi på CGI har utvecklat en smart lösning för Göteborgs Stadsbibliotek. Bland annat kan den, med en app som använder iBeacon-teknik, guida besökaren genom lokaler och utställningar.

CGI:s Conny Svenssons diskuterar hur bland annat Artificiell Intelligens, sakernas internet (Internet of Things) och robotar med magkänsla kommer bli del av industrins nya normaltillstånd (från Strategitorget verkstadsindustrin, april 2016).

Servicedesigner Ronja Mahosenaho förklarar hur man med hjälp av servicedesign kan skapa nya inspirerande och intäktsgenererande tjänster.