Aldrig tidigare har det talats så intensivt om begreppet innovation. Tekniken och digitaliseringen driver utvecklingen framåt i en rasande takt. Det talas om disruptiva affärsmodeller och hela branscher hotas när nya företag som Über eller Airbnb utmanar taxi- respektive hotellnäringen. Acando genomförde tio djupintervjuer med innovationschefer, strategichefer och andra ledare i några av Sveriges största företag inom ett antal sektorer. Vi resonerade med verkstadsföretag, energiföretag, byggbolag, telekomoperatörer och banker.

Innovation är något som sker i många delar av en organisation och inkluderar själva produkten och tjänsten, men även affärsmodeller, marknadsföring, leveranssätt och interna processer och effektivitet. En av de mest centrala frågorna är om det är hotet från andra branscher och helt nya aktörer som driver företagen i deras innovationsarbete? Känner sig företagen hotade i sin helhet eller är det så att det kommer nischaktörer som fokuserar på de lönsamma kundsegmenten och därefter tar över just dessa kunder, undrade vi.

Vad motiverar företagen?

I princip samtliga företag som vi talade med berättade att det som driver deras innovationsarbete är att vara relevanta för sina kunder - och fokus ligger på att hela tiden förstå vad kunderna önskar. Som en aktör uttryckte det:

”Det spelar ingen roll om hotet mot oss kommer från befintliga eller helt okända konkurrenter, vi måste hela tiden se till att vi är relevanta för våra kunder, idag och i framtiden.”

innovation2

En telekomoperatör beskrev hur de jobbar med scenarion där Apple sätter in egna simkort i sina mobiltelefoner, vilket skulle minimera rollen för operatörerna. Scenariot används för att förbereda organisationen, men ses fortfarande som mindre troligt. En bank uttrycker att de utvecklar vissa tjänster som de kanske inte direkt kommer att tjäna en massa pengar på. Men det spelar mindre roll, så länge kunderna uppskattar tjänsterna och de kan differentiera dem gentemot sina konkurrenter.

Ny teknik innebär nya typer av tjänster med enklare överföring av information i en massa branscher. Men det är inte alltid självklart hur vi konsumenter ska betala för det, eller om vi ens vill betala för en tjänst. Detta kan till exempel gälla det smarta, uppkopplade hemmet. Vill vi betala en extra månadsavgift för att kunna styra värme, access, belysning och olika maskiner i våra hem, eller för att se in i kylskåpet när vi handlar?

Med den nya teknikutvecklingen där digitaliseringen är en helt integrerad del, måste företag och organisationer ständigt fråga sig vad deras kunder önskar och hur dessa behov kan tillgodoses. De intervjuade företagen vittnar om att det går relativt enkelt att ta fram en pilot och testa den, men senare blir det svårare.

Involvera kunderna i testerna

Vår slutsats är att mycket av innovationsarbetet drivs av den snabba teknik-utvecklingen - där information och bilder kan spridas med hög precision till vem man vill, när man vill och vart man vill. Det finns en risk att innovationsarbetet förvisso drivs med fokus på att förbli relevanta mot kunderna.

Vår syn är att företag i ännu högre grad kan involvera kunderna, fråga dem, ta fram prototyper och låta dem testa. Fråga inte bara om kunderna tycker om en tjänst utan även om de är beredda att betala för den. När en pilot tas fram är det inte bara den tekniska funktionaliteten som ska testas utan även kundernas acceptans, intresse och betalningsvilja måste utvärderas.