När vi analyserar den digitala mognaden bland svenska organisationer över tid och mellan branscher, är det slående hur stor osäkerhet inom området många uttrycker. Förändringstakten i omvärlden – när det gäller både tekniska innovationer, kundbeteenden och affärsmodeller – är så stark att bara ett fåtal verkligen orkar hålla takten. Många faller på att man saknar en helhetsbild av vad som krävs för att omsätta en digital strategi i konkreta förändringar. Vi har identifierat fem förmågor som vi anser att man måste besitta för att lyckas.

#1 Förmågan att skapa rätt digital målbild

Att ha förmågan att formulera en attraktiv vision, tydliga mål och önskade effekter samt att ha en process för att vidareutveckla sin digitala strategi i takt med förändringar i omvärlden och lärdomar från genomförda initiativ.

#2 Förmågan att skapa rätt organisation

Att ha förmågan att skapa en struktur där digitala satsningar kan utvecklas i enlighet med vision och mål samt att kunna ge tydliga mandat och tillräckliga resurser.

#3 Förmågan att skapa en digital affär och att optimera den

Att ha förmågan att skapa konstruktiva nyckeltal utifrån satta mål som gör det möjligt för den dagliga verksamheten att både följa upp och ta fram förslag på förbättringar.

#4 Förmågan att utnyttja teknikens möjligheter

Att ha förmågan att med hjälp av tillgänglig teknik leverera de lösningar som krävs för att uppnå önskade effekter, samt att ha metoder som stöttar innovation.

#5 Förmågan att skapa en attraktiv kundupplevelse

Att ha förmågan att skapa upplevelser som gör att kundmötet i de digitala kanalerna både uppfyller kundens förväntningar och bidrar till att utveckla affären i enlighet med satta mål.