Primary tabs

woman using smartphone digital concept

Möjliggör kundcentrerade digitala organisationer

CGI:s holistiska och balanserade DevOps Reference Model tillhandahåller en planritning för högpresterande IT-organisationer. Den balanserar de fem viktiga dimensionerna styrning, kultur, statistik, process och arkitektur, samt verktyg. Läs mer.
 

Digitaalisuus muuttaa liikennettä

RCDA: Risk- och kostnadsdriven arkitektur

CGI:s flexibla lösningsarkitektur tillgodoser den grad av anpassningsförmåga som krävs i dagens snabbrörliga affärsvärld. Läs mer.