Tänk om alla barn skulle kunna få skolmat de gillar. Förmodligen omöjligt att uppnå men det borde åtminstone gå att se till alla skolbarn får mat som de kan äta samtidigt som den är näringsriktig, med råvaror i säsong och med rimlig kostnad.

Du är vad du äter, brukar man säga. Visst är kosten en viktig del av vår identitet - det märks inte minst vid högtider som julen när många av oss vill att maten ska vara exakt så där som vi har tänkt oss. Dagens samhälle blir allt mer mångfacetterat och det är fler och fler som av olika skäl har olika kostpreferenser och kostrestriktioner. Någon är vegetarian av etiska skäl, en annan vill äta mycket kött av hälsoskäl och ytterligare någon har allergier eller religiösa skäl för att begränsa sin kost.

Nu går ett slags larm om att det blir för dyrt och för krångligt att tillgodose allas kostrestriktioner och -preferenser. Allt fler skolor och kommuner fattar beslut om att begränsa valfriheten i skolmaten. Det kan till exempel handla om att kräva läkarintyg för att få specialkost - men hur ska man kunna få läkarintyg på att man är vegetarian eller att man har kostrestriktion av religiösa eller kulturella skäl? Ska man ens belasta vården med att skicka mängder av i grunden friska barn till en redan överbelastad vård för att diskutera deras skolmat?

Frågan om man ska äta det som bjuds eller om man ska få välja mer fritt är en politisk fråga som vi som företag inte lägger oss i, men oavsett hur man bestämmer är det ändå ett faktum att man åtminstone måste ta hänsyn till allergi och överkänslighet när skolmaten planeras. Det betyder att det kommer att finnas mångfald i kosten på de flesta skolor.

Att planera kosten för en skola och en kommun är ingen lätt utmaning. Utöver alla kostrestriktioner och -preferenser så ska maten vara smaklig, ekologisk, säsongsanpassad och ekonomisk. Den som är kostansvarig behöver ett modernt verktyg som stöder en effektiv kostplanering. Vårt system CGI Aromi kan bland annat hjälpa den kostansvariga att hitta en meny som med så få anpassningar som möjligt kan passa alla.  

Det är ett sätt att utnyttja digitaliseringen för att underlätta för kommunens personal samtidigt som invånarna i största möjliga mån får sina behov tillgodosedda. Flera kommuner och sjukhus i Finland använder redan CGI Aromi med goda resultat. Det ska bli spännande att se vilka som blir först ut i Sverige. 


Finska cateringbolaget som har löst frågan om specialkost i offentliga storkök

För att kunna höja effektiviteten och matkvaliteten och minimera kostnaderna för verksamheten, valde finska cateringbolaget Pirkanmaan Voimia LTD, som ägs av Tammerfors stad och Pirkanmaa, att digitalisera sin mathanteringen med CGI:s kostdatasystem Aromi.

Läs mer

 

 

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.