Henrik Ahlén

Henrik Ahlén

Strateg eHälsa, CGI Sverige

Gymmen flödar av nyårslöften i januari och februari, sedan minskar trängseln avsevärt, samma visa varje år. Vi vet alla att det är nyttigare för oss att träna och äta morötter, ändå hamnar de flesta av oss ofta i TV-soffan med en chipspåse, hur kommer det sig?

Jo, bakom det ligger en nedärvd instinkt att vila när man kan, den påverkas mycket lite av folkhälsokampanjer. Men vi funderar väl alla ibland på våra levnadsvanor och hur vi skulle kunna förbättra dem. Nu växer det fram nya smarta stöd som hjälper oss att förbättra våra levnadsvanor på hållbara sätt som är anpassade efter våra personliga förutsättningar och intressen. Det bygger på nya kombinationer av teknik och psykologi.

Vad är levnadsvanor?

Levnadsvanor är vanor som har inverkan på vår hälsa och vårt välmående. Vad vi äter, dricker och hur vi rör på oss har avgörande betydelse för hur vi mår, både fysiskt och psykiskt. Alkohol, tobak och droger påverkar våra kroppar och sinnen negativt på både kort och på lång sikt. Att ha en tillräcklig nivå på fysisk aktivitet minskar risken för bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Konditionsträning är även effektivt mot mildare former av depression och ökar vår kreativitet och produktivitet.

Vilka har nytta av att mäta sina levnadsvanor?

  1. Personer med kroniska sjukdomar som vill vara mera delaktiga i sina vårdprocesser.
  2. Friska personer som vill hålla koll på sin hälsa och få ett individanpassat stöd till levnadsvanor som befrämjar fortsatt hälsa och optimerar livskvalitet och personlig utveckling.

Inom sjukvården satsas det nu på egenmonitorering, att ge patienter med kroniska sjukdomar verktyg för att själva mäta och följa upp sin hälsa. Patienter vill ha moderna digitala verktyg för kontinuerlig egenmonitorering, så att de kan vara säkra på att de själva gör allt som de förmår för att lindra sina sjukdomssymtom och motverka deras utveckling, i samråd med vården. Levnadsvanor är en nyckelfaktor för alla kroniska sjukdomar eftersom de påverkar både livskvalitet och medicineringens effektivitet.

Den största drivkraften som lockar oss att mäta våra levnadsvanor är att det blivit så enkelt att göra det med våra smartphones. Det finns idag tusentals mobilappar inom friskvård som hjälper oss.

Mobilen som hälsoverktyg

Man pratar allt oftare om “Hälsa som mobiltjänst” och tillverkarna av smartphones tävlar intensivt med varandra om att lägga in allt mer avancerade hälsosensorer som används av apputvecklarna, både för friskvård och sjukvård. Idag kan vi mäta många typer av hälsorelaterade levnadsvanor i våra mobiler, exempelvis:

  • Fysisk aktivitet, antal steg, hur mycket man står/sitter/går/springer
  • Hjärtfrekvens, puls
  • Kaloriförbrukning
  • Sömnkvalitet
  • Kostvanor
  • Risk för fallolyckor

Vem mäter vad?

Inom den internationella rörelsen Quantified Self samlas alla sorters människor under mottot “Self knowledge through numbers”, (“Självinsikt med data”). På mötena diskuteras vad man har mätt, hur man mätte det och vad man lärde sig av det. Det handlar om allt från spetspatienter som mäter sina symtom och jämför med sina levnadsvanor för att hitta optimala kombinationer, till människor som loggar och analyserar allt de gör dagligen för att hitta sätt att öka sin tillfredsställelse med livet. En nyckelfaktor för välmående och produktivitet som många identifierar är sömnkvalitet och det finns därför en uppsjö av sömnmätare som man kan bära på kroppen eller ha i sängen. De mäter inte bara hur mycket man sover, utan även kvaliteten med djupsömn och REM-sömn samt hjärtfrekvens-variation, som är en stressindikator.

Varför ska man mäta sina levnadsvanor?

Egenmätningar är en kontinuerlig lärandeprocess som inte behöver handla om att lösa problem. Det kan lika gärna vara ett givande sätt att på ett djupare plan tänka kring saker som pågår inom dig och i ditt liv. Genom att registrera en levnadsvana över tid blir du medveten om vilken inverkan den har på dig som individ. Så, om du mäter dina levnadsvanor regelbundet så kommer du att lära dig saker om dig själv av dessa mätningar och skapa dina egna, ofta unika, insikter som du kan experimentera med och vidareutveckla över tid. Du kommer att se mönster i dina egna data som du kan använda för att förutspå vad som kommer att hända. Det är mycket troligare att detta leder till permanenta, positiva förbättringar av dina levnadsvanor än alla dessa allmänna uppmaningar om vad som är nyttigt för alla.

About this author

Henrik Ahlén

Henrik Ahlén

Strateg eHälsa, CGI Sverige

Henrik är expert på digitala tjänster inom hälsa, sjukvård och omsorg. Han utvecklar strategier och driver projekt från behovsanalys och koncept till produktion och implementering. Henrik är strateg inom eHälsa på CGI Sverige. Under 2021 är han tjänstledig från CGI för ett uppdrag som ...