Primary tabs

Henrik Ahlén

Henrik är expert på digitala tjänster inom hälsa, sjukvård och omsorg. Han utvecklar strategier och driver projekt från behovsanalys och koncept till produktion och implementering.

From this author

Gör det enklare för patienterna att sköta sin egenmonitorering!

15 Februari 2021 Om man vill att digitala tjänster ska användas av många och över lång tid, så gäller det att tjänsterna utformas så att de kräver så lite ansträngning som möjligt av användaren. Man bör alltså sträva efter att minska friktionen i tjänstens användning. Men hur ser verkligheten ut? Egenmonitoreri ...

Bättre datadelning behövs för att öka vårdkvaliteten

16 December 2020 SKR:s avsiktsförklaring att rusta upp välfärdens digitala infrastruktur är efterlängtad. Nu finns äntligen möjlighet att modernisera regelverk och standarder för datadelning och informationsöverföring – något som vården är i stort behov av för att kunna ge individanpassad vård av hög kvalitet och ...

Hur man digitaliserar bort corona-vårdskulden

24 November 2020 Rubriken är medvetet lite provocerande. Givetvis kan man inte lösa utmaningen med den växande vårdskulden efter corona-pandemin enbart med hjälp av digitala tjänster. Men digitalisering kan frigöra vårdresurser och göra sjukvården mera personlig, så detta är ett ypperligt tillfälle för sjukvården ...