Primary tabs

Henrik Ahlén

Henrik är expert på digitala tjänster inom hälsa, sjukvård och omsorg. Han utvecklar strategier och driver projekt från behovsanalys och koncept till produktion och implementering.

Henrik är strateg inom eHälsa på CGI Sverige. Under 2021 är han tjänstledig från CGI för ett uppdrag som AI Change Agent Healthcare på AI Sweden.

From this author

Ett medskick till SKR: Datadelning med patienter ger bättre vårdkvalitet och kortare köer

28 April 2021 SKR:s avsiktsförklaring att rusta upp välfärdens digitala infrastruktur är efterlängtad. Nu finns äntligen möjlighet att modernisera regelverk och standarder för datadelning och informationsöverföring – något som vården är i stort behov av för att kunna ge individanpassad vård av hög kvalitet och ...

Gör det enklare för patienterna att sköta sin egenmonitorering!

15 Februari 2021 Om man vill att digitala tjänster ska användas av många och över lång tid, så gäller det att tjänsterna utformas så att de kräver så lite ansträngning som möjligt av användaren. Man bör alltså sträva efter att minska friktionen i tjänstens användning. Men hur ser verkligheten ut? Egenmonitoreri ...

Bättre datadelning behövs för att öka vårdkvaliteten

16 December 2020 SKR:s avsiktsförklaring att rusta upp välfärdens digitala infrastruktur är efterlängtad. Nu finns äntligen möjlighet att modernisera regelverk och standarder för datadelning och informationsöverföring – något som vården är i stort behov av för att kunna ge individanpassad vård av hög kvalitet och ...