Robert Almqvist

Robert Almqvist

Director External Communications

Ordet ”digitalisering” förknippas kanske främst med förändringar som vi konsumenter ser i relation till myndigheter, transportsektorn, när vi lyssnar på musik, handlar mat eller sätter på värmen i bilen från vår telefon.

”Arbetsplatsen” förknippar vi ofta med den dator och telefon som tillhandahålls av vår arbetsgivare. Därför är det inte helt självklart vad digital arbetsplats har för innebörd när vi läser om begreppet hos olika aktörer i IT-branschen.

Affärsområdet Digital arbetsplats på CGI arbetar med att stödja våra kunders behov att bli effektivare i sina kommunikation och samarbets- och affärsprocesser som ligger utanför de områden som generella ERP-system täcker.

Denna kommunikation har i stort skett med mail och bilagor vilket inte alltid är särskilt effektivt och skapar oreda när det kommer till att hitta senaste version av informationen. CGI:s mål är att förenkla denna kommunikation på ett mer strukturerat sätt i nära dialog med både IT-avdelningen och verksamheten.

Den tekniska utvecklingen inom området har gjort det möjligt att åstadkomma stora förbättringar på kort tid rent funktionellt. Men vi ser att allt för många lanserar dessa tjänster utan övergripande tanke och förankring mot verksamheten. Det kan istället få motsatt effekt.

Människor, processer, maskiner och system måste gå hand i hand för att det ska bli optimalt.

About this author

Robert Almqvist

Robert Almqvist

Director External Communications

Robert Almqvist driver CGI:s externkommunikation, inklusive mediekontakter. Han har arbetat i och med IT-branschen sedan 1987, först med utveckling och utbildning, sedan som redaktör på Computer Sweden och som kommunikationskonsult för kunder inom IT- och telekom. Robert har även skrivit böcker ...